Mal:Oppdater

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Dette er en mal for artikler som bør oppdateres.

Denne malen brukes ved å legge til følgende på aktuell side: {{Oppdater}} Siden vil da tilknyttes følgende kategori:

Kategori:Oppdater

Følgende teksboks vil også vises på aktuell side:

Informasjon.gif Bør oppdateres. Denne artikkelen er markert fordi det er ønskelig at innholdet forbedres og gjøres klarere. Vurder også om artikkelnavnet bør endres. Sider som ikke blir oppdatert kan senere bli markert for sletting. Om du er uenig, fjern {{Oppdater}} fra artikkelen og oppdater.