Mac OS X: PullPrint - Ensidig utskrift

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Tosidig utskrift er standard valg for Mac (og Windows). Her er noen eksempler på hvordan en velger ensidig utskrift for Ricoh- og HPskrivere. Veiledningen tar for seg enidig utskrift i MS Word, LibreOffice Writer og Adobe Reader (PDF).

For å få frem Printer menyen trykker en i alle tilfeller "cmd" + "p"

Word

Ricoh skriver

Der hvor det står "Copies & Pages" velger en "Layout" i stedet for.

PullPrintWordRicohLayout.png


I feltet "Two-Sided" velger en "Off"


PullPrintWordRicohOff.png


HP skriver

Der hvor det står "Copies & Pages" velger en "Layout" i stedet for.


PullPrintWordHPLayout.png


I Feltet "Two-Sided" velger en "Off"


PullPrintWordHPOff.png
LibreOffice Writer

Ricoh skriver


Kryss vekk "Two Sided"

PullPrintLibreRicohOneside.png


HP skriver


Kryss vekk "Two Sided"

PullPrintOneSideLibreHP.png

Adobe reader

Ricoh skriver


Kryss vekk "Two Sided"

PullPrintReaderRicoh.png


HP skriver


Kryss vekk "Two Sided"

PullPrintReaderHPOneSide.png