Mac OS X: Hvordan fjerne skrivere

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Det følgende er en veiledning som beskriver hvordan man fjerner skrivere. Veiledning kan anvendes av de som bruker Mac OS X.
Når man fjerner en skriver bør man også fjerne informasjonene knyttet til den lagret på Nøkkelringen (Keychain). Gå til Mac OS X: Hvordan slette nøkler på nøkkelringen (Keychain) for å finne ut hvordan dette gjennomføresFølg stegene under for å fjerne skriveren(e):


  1. Velg Systemvalg i Apple-menyen.
  2. Trykk på Skrivere og skannere.

    PullPrintRicoh OSX 108 systemvalg.PNG

  3. Marker den aktuelle skriveren ved å trykke på den. Fjern skriveren ved å trykke på minustegnet (-).

    Mac FjernSkriver.png