Mac OS X: Bruk av administrative systemer

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Det er funksjoner i alle administrative systemer som av tekniske årsaker ikke alltid fungerer på Mac-maskiner. Administrative systemer som eksempelvis ePhorte og FS bør derfor ikke brukes av Mac-brukere. Alle som ønsker å kjøpe en Mac-maskin, og ha denne som sin primære arbeidsstasjon, bør tenke nøye over hvilke verktøy og systemer de er avhengige av. Vi er ikke i stad til å tilby støtte når det gjelder bruk av administrative systemer på/fra en Mac-maskin.

Vi anbefaler tjenesten saksbehandler.uib.no for tilgang til administrative systemer.

Kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700 hvis du har spørsmål.