Linux dokumentasjon

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 15.01.2019 av Lno063 . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Vi har også en del programvare som også finnes for Linux men som er dårlig dokumentert

Klientdriftet
Navn Norsk Engelsk Initialer
Bærbar maskin driftet av IT-avdelingen OK OK OK
Teamviewer - Fjernhjelp

https://www.teamviewer.com/en/download/linux/

mangler mangler
Bash - The GNU Bourne Again Shell

https://it.uib.no/Bash_-_The_GNU_Bourne_Again_Shell

Oppdateres tcsh mangler
Delte kataloger under Linux

https://it.uib.no/Delte_kataloger_under_Linux

Utdatert mangler
DOSBox - kjøre DOS programmer i et vindu

https://it.uib.no/DOSBox_-_kj%C3%B8re_DOS_programmer_i_et_vindu

Utdatert mangler
Endringer Linux klientdrift

https://it.uib.no/Endringer_Linux_klientdrift

Slette? x
Firefox-heng på nettverksdisk

https://it.uib.no/Firefox-heng_p%C3%A5_nettverksdisk

Oppdateres Mangler
Fråkopling av SSH-sesjonar

https://it.uib.no/Fr%C3%A5kopling_av_SSH-sesjonar

Oppdateres Mangler
Klientdriftede maskiner

https://it.uib.no/Klientdriftede_maskiner

Oppdateres
  • Software senter?
  • Mer info Om Linux
  • linker til sync.uib.no
Mangler
Login.uib.no

https://it.uib.no/Login.uib.no https://it.uib.no/en/Login.uib.no

OK OK OK
NX.uib.no

https://it.uib.no/NX.uib.no

Oppdateres Oppdateres
Redhat Enterprise Linux brukertips

https://it.uib.no/Redhat_Enterprise_Linux_brukertips

OK? Mangler
SPSS i Linux Ubuntu 10.04

https://it.uib.no/SPSS_i_Linux_Ubuntu_10.04

OK? Mangler
Standardprogram for åpning av filer i Fedora

https://it.uib.no/Standardprogram_for_%C3%A5pning_av_filer_i_Fedora

Slettes? x
Sync.uib.no

https://it.uib.no/Sync.uib.no

OK OK OK
Tastaturoppsett

https://it.uib.no/Tastaturoppsett

Utdatert? Utdatert?
Tidsavbrudd for hjemmekatalog under Linux

https://it.uib.no/Tidsavbrudd_for_hjemmekatalog_under_Linux

Utdatert? Mangler
Ubuntu

https://it.uib.no/Ubuntu

ok Mangler
Ubuntu display

https://it.uib.no/Ubuntu_display

ok Mangler
Ubuntu ifort

https://it.uib.no/Ubuntu_ifort

ok Mangler
Ubuntu mpi

https://it.uib.no/Ubuntu_mpi

ok Mangler
Ubuntu programvare ift

https://it.uib.no/Ubuntu_programvare_ift

ok Mangler
Ubuntu programvare mi

https://it.uib.no/Ubuntu_programvare_mi

ok Mangler
Ubuntu softwarecenter

https://it.uib.no/Ubuntu_softwarecenter

ok Mangler
Ubuntu koble til hjemmeområder

https://it.uib.no/Ubuntu_koble_til_hjemmeomr%C3%A5der

mangler mangler irene
Ubuntu koble til fellesområder

https://it.uib.no/Ubuntu_koble_til_hjemmeomr%C3%A5der

mangler mangler irene
Ubuntu unity

https://it.uib.no/Ubuntu_unity

ok Mangler
Unison

https://it.uib.no/Unison

ok Mangler
Egen driftet
Navn Norsk Engelsk Initialer
Diskusjon:Oppsett av PullPrint Linux Ubuntu

https://it.uib.no/Diskusjon:Oppsett_av_PullPrint_Linux_Ubuntu

slette? x
Eduroam på Linux

https://it.uib.no/Eduroam_p%C3%A5_Linux

Utdatert Mangler
Kerberos

https://it.uib.no/Kerberos

Oppdateres Mangler
Mirrors

https://it.uib.no/Mirrors

Oppdateres? Oppdateres
Oppkobling mot hjemmeområde fra privat maskin med Ubuntu Linux

https://it.uib.no/Oppkobling_mot_hjemmeomr%C3%A5de_fra_privat_maskin_med_Ubuntu_Linux

Utdatert Utdatert
Oppsett av e-post i Thunderbird (10) mot kalender-serveren

https://it.uib.no/Oppsett_av_e-post_i_Thunderbird_(10)_mot_kalender-serveren

Utdatert
  • Må settes på vent
Mangler
  • Må settes på vent
Passordløs SSH-oppkobling

https://it.uib.no/Passordl%C3%B8s_SSH-oppkobling

OK? Mangler
Privat maskin med Linux

https://it.uib.no/Privat_maskin_med_Linux

Utdatert
  • En grei samleside å bygge videre på
Mangler
VPN-oppkobling i Linux Ubuntu 10.04

https://it.uib.no/VPN-oppkobling_i_Linux_Ubuntu_10.04

ok Mangler
VPN-oppkobling i Linux Ubuntu 11.10

https://it.uib.no/VPN-oppkobling_i_Linux_Ubuntu_11.10

ok Mangler
VPN-oppkobling i Linux Ubuntu 11.10

https://it.uib.no/VPN-oppkobling_i_Linux_Ubuntu_11.10

ok Mangler
VPN-oppkobling i Linux Ubuntu 9.10

https://it.uib.no/VPN-oppkobling_i_Linux_Ubuntu_9.10

ok Mangler