Lagring og backup (Temaserie fra IT-avdelingen)

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Lagring og backup er første nummer i den nye temaserien fra IT-avdelingen.

Datalagring og sikkerhetskopiering er viktig for alle brukere av IKT-systemer. Hvor bør jeg lagre? Hva om jeg sletter en fil ved et uhell? Er mine forskningsdata godt nok sikret? Det er noen av spørsmålene vi prøver å svare på i første nummer av temaserien fra IT-avdelingen.


Last ned:

Lagring og backup (Temaserie fra IT-avdelingen, Nr. 1, september 2009)