Lab-IT prosjektet

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Prosjektet er avsluttet og tjenesten er under etablering.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du lese mer på hjelp.uib.no

MorphometerG3-2.jpg