Kvalitetsbasen

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Kvalitetsbasen

"Studiekvalitetsbasen er UiBs sentrale arkiv for utdanningsmeldinger, evalueringer og andre rapporter knyttet til studiekvalitet."

ref: http://www.uib.no/studiekvalitet/77815/studiekvalitetsbasen

Tjenesten kan nås på https://kvalitetsbasen.app.uib.no/