Kryptert epost

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Hvorfor kryptert epost

Informasjon som sendes elektronisk kan krypteres. Da skjules den for uvedkommende.

All informasjon som sendes elektronisk, sendes i utgangpunktet åpent for innsyn fra utenforstående hvis det ikke tas noen sikkerhetsforanstaltninger.

Ved å kryptere informasjonen kan innholdet gjøres uleselig for uvedkommende.

Symmetrisk og assymetrisk kryptering

De fleste krypteringsmetoder bruker en hemmelig nøkkel for å kryptere informasjonen og dermed gjøre den ulesbar for uvedkommende. På samme måte må mottaker bruke en nøkkel for å låse opp igjen, altså gjøre informasjonen lesbar igjen. Det skilles mellom symmetrisk og asymmetrisk kryptering.

Ved symmetrisk kryptering brukes samme nøkkel til å kryptere og dekryptere, altså låse igjen og opp. Dette forutsetter en sikker metode for å sende nøkkelen til mottaker av den sensitive informasjonen.

Ved asymmetrisk kryptering brukes to nøkler, en privat nøkkel, og en offentlig nøkkel som er tilgjengelig for alle.

Her er et eksempel:

Om A vil sende en beskjed til B, krypterer han meldingen med B’s offentlige nøkkel. For å lese meldingen kreves B’s private nøkkel som kun B har tilgang til. På denne måten beskyttes informasjonen mot innsyn fra andre enn B og konfidensialitet oppnås.

Digitale signaturer lages ved hjelp av asymmetrisk kryptering.

Veiledninger

Her følger veiledninger til hvordan du kan sette opp på forskjellige systemer.