Kategori:Grønn IT

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Prinsipper for grønn it

Grønn it handler i hovedsak om to nivåer

1) de direkte, negative effektene it har på miljøet

2) de indirekte, positive effektene av it på miljøet

Nivå 1 – direkte negative effekter av it

For å hindre de direkte negative effektene it har på miljøet må vi jobbe for miljøvennlig produksjon av it-produkter, hovedsakelig gjennom bruk av strenge miljøkriterier for anskaffelse av it- produkter i privat og offentlig sektor så vel som hos forbrukere. Vi må også bidra til at bruk og drift av it-utstyr energieffektiviseres, og at avhendelse av it-utstyr gjøres på en riktig måte (videresalg og resirkulering).

Nivå 2 – Indirekte, positive effekter av it

It og teknologi kan redusere miljøbelastningen fra flere typer prosesser. Ved at bruken av it øker, isolert sett, reduseres den miljømessige totalbelastningen.

Kilde: http://www.gronnit.no/

Sider i kategorien «Grønn IT»

Under vises 2 av totalt 2 sider som befinner seg i denne kategorien.