Internett i samskipnadens studentboliger

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) tilbyr gratis tilknytning til Internett med kabel (ikke trådløst) for alle sine boliger.

SiB gir telefonstøtte. I tillegg har de fleste studentboligene egne nettverksgrupper som kan kontaktes. Merk at IT-avdelingen ved UiB ikke gir brukerstøtte ved nettproblemer i studentboligene.

Mer informasjon om internett i studentboligene og om hvor du kan henvende deg for å få hjelp med det, finner du her:

http://www.sib.no/bolig/beboer/internet


VPN-tilkobling mot UiB fra studentboligene

Ønsker du å koble opp mot UiB anbefaler vi at du setter opp en VPN-forbindelse:

https://it.uib.no/Vpn