Insync Linux

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Skaffe lisens til Insync OneDrive klienten for Linux

For å kunne bruke programvaren Insync for Linux utover 14-dager prøveperiode må en ha lisens.

Lisens kan bestilles fra IT-Avdelingen via https://hjelp.uib.no.

Husk å få med din fornavn.etternavn@uib.no epost når du bestiller lisens. Det er denne som registreres i lisensportalen.

Komme igang med Insync OneDrive klienten for Linux

Insynq 1.png

 • 2: Velg Ubuntu, 18.04, 64 bit installers.

Insynq 2.png

 • 3: Lagre filen et sted hvor du kan finne den igjen.

Insynq 3.png

 • 4: Åpne installerfilen med "Software Install".

Insynq 4.png

 • 5: Trykk "Install".

Insynq 5.png

 • 6: Autentiser ved behov.

Insynq 6.png

 • 7: Søk opp den installerte programvaren og start den.

Insynq 7.png

 • 8: Velg "Add OneDrive".

Insynq 8.png

 • 9: Autentiser med fornavn.etternavn@uib.no

Insynq 9.png

 • 10: Skriv inn ditt UiB passord.

Insynq 10.png

 • 11: Trykk "Accept" om du får beskjed om at programvaren trenger rettigheter. (Dette steget utgår når vi går i produksjon)

Insynq 11.png

 • 12: Gratulerer, du er nå klar til å synkronisere din OneDrive.

Insynq 12.png

 • 13: Velg en sti på maskinen hvor du vil at OneDrive filene skal synkroniseres til.

Insynq 13.png