Hvordan få valget Other Web Locations i OneNote

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Dersom du skal åpne en notebook (OneNote-fil) fra sharepoint men under FILE - OPEN mangler valget "Other Web Locations" må du gjøre følgende:


Add1.png

Følg samme fremgangsmåte som ved oppretting av en ny Notebook: Velg NEW og deretter "computer" og skriv inn navnet på din nye notebook. Klikk deretter på "Create in a different folder"
Computer2.png

Skriv inn url/lenke-adresse til din sharepoint site
Url3.png

Dobbelklikk på Documents, gi den et navn og klikk "Create"
Create4.png

Du har nå valget "Other Web Locations"
Nyoption5.png