Hurtigtaster i Windows

Fra IThjelp

I Windows har ein tilgang til ei rekkje tastekombinasjonar, eller "hurtigtastar", som kan effektivisere det daglege arbeidet ved å gjere mykje brukte handlingar lettare tilgjengelege. Under er ei liste over nokre hurtigtastar som gjeld for Windows generelt.

Ein del hurtigtastar er programavhengige og kan også variere etter (språk)versjon på programmet. Eksempel er Ctrl + F eller Ctrl + B for Fet skrift og Finn i norsk MS Office, som i f.eks. engelsk MS Internet Explorer vert omvendt. Desse står normalt bak valget i menyen på oppgåvelinja.

Ctrl, Alt, og Shift kan også brukast bl.a. i lag med høgre musetast, ved merking, flytting, kopiering og utklipping av filer og mapper, osv. Dette finn ein ut ved å prøve, men hugs at resultatet kan variere etter kva (fil, mappe, snarvei) ein vil flytte, lime inn, o.l. og kvar målet er (rettigheiter, høgre/venstre side i Utforsker, m.m.).

Det kan vere lurt å lære seg nokre av desse hurtigtastane, og evt. utvide forrådet etter kvart som ein får kontroll på dei ein har mest bruk for.


Alt + Tab Navigerer mellom opne vindu/program ved å klikke Tab fleire gongar. Shift samtidig flyttar andre vegen. (Sjå også Win + Tab.)

Alt + F, V, H, osv. Alt samtidig med understreka bokstav i ein meny på menylinja i eit program opnar denne menyen f.eks. Fil/File, Vis/View, Hjelp/Help. Naviger med piltastane opp og ned. Trykk Enter for å velge, eller understreka bokstav i det valget du ynskjer, f.eks. N for Ny/New. Piltastane sidelengs blar mellom menyane på menylinja.

Ctrl + Alt + Delete Pålogging, avlogging, slå av maskina, låse/låse opp maskina, skifte passord på Windows, oppgavebehandling (kan f.eks. avslutte program som har låst seg)

Ctrl + A Merk Alle objekt

Ctrl + C Kopier valgt objekt (Copy)

Ctrl + X Klipp ut valgt objekt (X liknar saks)

Ctrl + V Lim inn utklippt(e)/kopiert(e) objekt ( V liknar spiss på limtube? og ligg nær X og C)

Ctrl + Z Angre siste handling (liknar pil fram, tilbake, så fortsette)

Ctrl + Y Gjer om siste inntastingar

Alt + F4 Avslutte aktivt program

Meny-tasten Denne tasten kan ein finne mellom dei høgre Windows- og Ctrl-tastane på Windows-tastatur, og verkar oftast som høgre musetast. Men menyen som kjem opp er ikkje nødvendigvis tilpassa tekst/objekt som er merka, eller som er under musepeikaren.

Alt + Space Opnar menyen der ein kan velge å flytte, minimere, maximere, endre storleik på, gjenopprette eller lukke avktivt vindu. (Menyen på program-ikonet over fil-menyen)

Windows-tasten Windows-tasten (her: Win) er tasten som ein finn på nyare Windows-tastatur mellom Ctrl- og Alt-tastane, og ved sidan av Alt Gr. Tasten kan brukast til forskjellige ting:

Win / Ctrl + Esc Får opp Start-menyen, som ein så kan navigere på ved å bruke pil-tastane.

Win + D Minimerer alle opne vindu. Samme tastekombinasjon opnar dei igjen.

Win + M Minimerer alle opne vindu. Shift + Win + M opnar dei igjen.

Win + E Opnar Windows Utforsker (Windows Explorer)

Win + F Søk etter filer og mapper (Find...)

Win + Ctrl + F Søk etter datamaskin (Find...)

Win + R Kjør (Run) (f.eks. command eller cmd, telnet, D:\setup.exe, etc.

Win + Break Systemeigenskapar

Win + Tab Bla i knappane for opne vindu på oppgavelinja. Trykk Enter for å opne. (Sjå også Alt + Tab.)

Ctrl + Alt / Alt Gr + ... Du kan lage hurtigtastar for å opne program ved å høgreklikke på ein snarvei og velge Egenskaper - fliken Snarvei, og taste inn tasten du ynskjer å kombinere med Ctrl + Alt for å opne programmet/fila/mappa. NB! Du bør passe på at denne tastekombinasjonen ikkje allereie er i bruk i eit program du brukar.

F1, F2, F12 Mange funksjonstastar kan ha ulik funksjon i ulike program, men F1 tyder normalt "Hjelp" og F5 tyder oftast "oppdater" (f.eks. i nettleserar).