Google Drive

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Google Drive (på norsk også kalt Google Disk) er en sky-tjeneste for datalagring som er levert av Google og integrert med andre Google-tjenester, spesielt Google Docs.

Ved lagring av data på Google Drive bør man være oppmerksom på sikkerhetsaspekter ved lagring på sky-tjenester!