Fildiskusjon:Plugin-BYTTDITTPASSORD A5folder web 2.pdf

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Erstattes av nyere versjon fra Formidlingsavdelingen (etter ønske fra ITA). Filen er lenket opp på siden Passordskifte på UiB. Dokumentet hadde dårlig lesbarhet ved utskrift på våre standard-skrivere.