Fildiskusjon:BYTTDITTPASSORD A5folder web 3.pdf

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Erstatter tidligere versjon lenket opp fra siden Passordskifte på UiB, som hadde dårlig lesbarhet ved utskrift på våre standard-skrivere.