Etikettutskrift fra Alma

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Utskrift av etiketter fra biblioteksystemet Alma gjøres via en nettside hos Bibsys.

  • Fyll inn skjemaet som vist på biletet.
  • "Vis Alma location" vere markert for at utskrift skal fungere og etiketten skal sjå rett ut.
  • Trykk "Produser" og vel "Open" i dialogen som dukkar opp (Internet Explorer). I Firefox vil dialogen koma midt på skjermen og ein må trykke "OK" i staden.
  • Deretter vert etiketten skriven direkte ut. Dersom ikkje, må etikett-filene (.ETK) tilordnast P:\UBBIN\Etikett.bat. Får du ikkje dette til, ta kontakt med BRITA (84700).

NB! I Windows 10 MÅ ETK.-filene tilordnast manuelt! Sjå rettleiing her.

Merk at det er BIBSYS / Universitetsbiblioteket som har ansvar for denne applikasjonen, ikkje IT-avdelinga.

Etikett alma.jpg