Entourage

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Entourage er del av tidligere versjoner av Microsoft Office for Mac. Fra Office 2011 for Mac ble dette erstattet av Outlook også i Mac-pakken. Entourage dekker i stor grad det samme som Outlook.

Entourage inkluderer:

  • E-post
  • Kalender
  • Addressebok
  • Oppgaver
  • Notater
  • Prosjekter

Entourage kan settes opp mot UiBs Exchange-tjenere for e-post, kalender m.m. Exchange benyttes tilsvarende av brukere av Outlook på Windows og Evolution på Linux.