Diskusjon:Main Page

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Diskuter Main Page

Denne hovedsiden på ewwiki kan kanskje være et utgangspunkt vi kan legge oss etter for hvordan hovedsiden til ITHJELP skal se ut?

https://wikihost.uib.no/ewwiki/index.php/Main_Page