Chrome

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Google Chrome er en nettleser som er basert på åpen kildekode, men har ikke dermed en fullstendig fri lisens.

IT-avdelingen har en pakke på Google Chrome og du kan få det installert på din klientdriftede maskin.

Lenker

Wikipedia

Google