Bruker:Tyd028

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Torstein Yddal

Student

PC-vakt, HF