Bruker:St01368

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Bjørge jobbet med Linux klientdrift ved IT-avdelingen før han sluttet september 2011.