Bruker:Edphk

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Jeg, Hans Morten Kind, har jobbet på IT-avdelingen siden 1984. Avdelingen var den gang ikke del av sentraladministrasjonen og het EDB-senteret. Nå jobber jeg i gruppen SIS i Seksjon for Applikasjoner.

Mine utdaterte websider.