Bestille Adobe-programvare

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Adobe Creative Cloud

Adobe har gått over til ny type lisensiering for en del av sine produkter. Før het produktserien Adobe® Creative Suite (CS) og baserte seg på at en kjøpte lisenser på et spesifikt produkt og versjon av produktet. Det nye opplegget for Adobe lisensiering heter Adobe Creative Cloud (CC) og er basert på at en betaler årlig leie så lenge en ønsker å bruke produktet. En kan da til enhver tid bruke siste versjon. Den dag en slutter å betale leie har en ikke lenger tilgang til produktet.


Om Adobe Creative Cloud (CC)

Det finnes to typer lisenser for Creative Cloud: «Named user»-lisens og «shared device»-lisens. For begge lisenstyper betales det årlig lisensavgift så lenge en ønsker å benytte lisensen. I praksis faktureres det for antall måneder det er igjen til 10.desember (dato da avtale ble inngått i 2014). Før denne dato må en fornye avtalen for nye 12 måneder dersom en fortsatt skal benytte lisensen(e).

Disse lisensene kan bare brukes av UiB sine ansatte (evt. studenter via «shared device»-lisens på PC-saler ol.) så lenge en er ansatt ved UiB. En kan bare bruke lisensen/programmet i UiB sammenheng (ikke til kommersiell bruk).

Det er viktig at en bestiller riktig type lisens ut fra ønsket bruk. Se nærmere forklaring nedenfor:

«Named user»-lisens (kontor bruk)

 • «Named user»-lisens gjelder for navngitt bruker. Bare denne navngitte brukeren har rett til å bruke lisensen. Program lisensen gjelder for kan installeres på flere maskiner.
 • En får tilgang via Adobe ID (pålogging). En vil få tilsendt invitasjon fra IT-avdelingen i etterkant. Andre som logger seg på en UiB-maskin med denne type lisens vil ikke kunne bruke programmet.
 • Når lisens er bestilt oppretter en sak via http://hjelp.uib.no der en får frem hvem som skal ha lisensen og evt hvilken maskin den skal inn på. Få også med PM-nummeret fra bestillingen så snart dette nummeret er klart. På den måten vet IT-avdelingen hvem lisensen tilhører og til hvem invitasjonen skal sendes til.
 • Denne type lisens kan benyttes på inntil to maskiner. Lisens kan brukes på privat PC i UiB sammenheng (ikke til kommersiell bruk).

Les mer om hvordan en oppretter adobe ID etter at en har fått invitasjon på e-post her

«Shared device»-lisens (fellesPC-er)

 • Denne lisens benyttes for fellesPC-er eller andre PC-er der flere ønsker tilgang til programmet fra en og samme maskin (f.eks PC-saler).
* Denne lisens kan ikke brukes på private maskiner. 


Typiske Adobe CC-produkter

(av konkurransehensyn har vi dessverre ikke lov til å oppgi priser her)

Her er en liste over noen programmer der en ikke lenger kan kjøpe lisens, bare leie:

 • Creative Cloud for teams (Komplett. Kjøper en mer enn to produkter vil dette lønne seg)
 • Photoshop CC
 • InDesign CC
 • Illustrator CC
 • Dreamweaver CC
 • Adobe Premiere Pro CC
 • After Effects CC
 • Adobe Audition CC
 • InCopy CC
 • Flash Professional CC
 • Prelude CC
 • SpeedGrade CC
 • Edge Inspect CC
 • Edge Animate CC
 • Adobe Muse CC

Kjøpe-lisenser

For disse produkter kan en fremdeles kjøpe lisens (engangsavgift på en bestemt versjon)

 • Acrobat Professional
 • Photoshop Elements
 • Photoshop & Premiere Elements
 • Premiere Elements

Etter hvert som en programvareversjon begynner å bli utdatert vil produsenten slutte å levere sikkerhetsoppdateringer. I disse tilfeller vil programvaren utgjøre en sikkerhetsrisiko for UiB sine maskiner. Programvareversjonen vil da bli utfaset og en må kjøpe ny lisens.