Basware

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?
Basware

Basware IP (Invoice Processing) er UiBs system for behandling av elektronisk faktura.

Basware PM (Purchase Management) er UiBs bestillingssystem.

For å søke om tilgang til Basware må du sende søknadsskjema til de respektive systemeierne. (Det står på skjemaets siste side hvordan du søker og hvem du skal sende skjemaet til.)