Bash - The GNU Bourne Again Shell

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

GNU Bash er standard kommandotolk på mange GNU/Linux systemer. Mange skript er skrevet i Bash, og sammen med resten av verktøyene i en GNU/Linux installasjon kan det brukes til mange ting.

Bash er også standard skall på mange GNU/Linux systemer. Skallet er det som tar imot kommandoer fra brukeren i en terminal eller på konsollet. Ved UiB tilbyr Bash eller tcsh som standard skall på GNU/Linux og UNIX arbeidsstasjoner.

Tilpasse skallet

Bash leser en del filer ved oppstart og avslutning. Dette kan du lese mer om i dokumentasjonen til Bash. Prøv for eksempel kommandoen man bash eller info bash på et GNU/Linux system.

Filene i hjemmekatalogen din som styrer innstillingene til Bash er blant annet

  • .profile
  • .bash_profile
  • .bashrc
  • .bash_logout

Dersom du ikke finner disse filene der (ls -al ~) kan du kopiere maler for dem fra katalogen /etc/skel.

$ cd ~
$ ls .bash*
ls: cannot access .bash*: No such file or directory
$ cp /etc/skel/.bash* ~

Hvis filene er der, må du selvsagt ikke overskrive dem, for da mister du evt. andre innstillinger som er gjort i filene fra før.

Miljøvariabler

En vanlig måte å sette opp miljøvariabel i Bash er å legge til en linje for hver variabel i filen ~/.bashrc, slik:

$ export test="Dette er en test"

Dette gir variabelen $test verdien 'Dette er en test'. Det er vanlig at systemvariable bruker BARE STORE BOKSTAVER, og at alle andre variable ikke bruker bare store bokstaver.