Agora - samarbeidsportal

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Agora er en webbasert samarbeidsportal alle ansatte i universitets- og høgskolesektoren har anledning til å benytte. Portalen Agora lar deg dele dokumenter og filer med andre, og tilbyr både åpne og lukkede grupper. Her kan du også dele informasjon og diskutere, både i foraer og på en interaktiv tavle. Tjenesten er under UH-sektorens kontroll, og innhold behandles i henhold til personvernloven. Samarbeid i grupper forenkles ved at samarbeidsdeltakere får en strukturert behandling av dokumenter, ut over det ordinær e-post og epostlister gir. Tjenesten er i størst mulig grad basert på åpne og fleksible komponenter som muliggjør videreutvikling av gode samarbeidstjenester for UH-sektoren.

Se denne https://www.uninett.no/samarbeidsportal siden for mer info.