Forskjell mellom versjoner av «Wikihost»

Fra IT-hjelp UiB
m (Fjernet linjeskift...)
(Ønsker å fjerne denne teksten. Artikkelen beskriver tjenesten Wikihost og hva en kan få i denne tjenesten. En artikkel om wiki under prosjekt.uib.no bør beskrives i en annen wiki-artikkel.)
Linje 45: Linje 45:
  
 
hvor XXXwiki er navnet på selve wiki’en.
 
hvor XXXwiki er navnet på selve wiki’en.
 
=== Alternativer til egen wiki ===
 
 
Dersom det kun er en liten gruppe som skal skrive og lese wikien vil [[prosjekt.uib.no]] være et bedre alternativ enn egen wiki. På [[prosjekt.uib.no]] kan man enklere administrere tilganger, og man kan jobbe samme på flere måter enn via en wiki. Wikifunksjonalitet på [[prosjekt.uib.no]] er tilgjengelig via wiki-modulen.
 
 
  
 
=== Extensions ===
 
=== Extensions ===

Revisjonen fra 16. okt. 2012 kl. 22:10

En Wiki tjeneste for Universitetet i Bergen (english)

wikihost.uib.no er en Mediawiki tjeneste som IT avdelingen tilbyr til fakulteter, institutter, avdelinger og forskningsgrupper ved UIB.

Teste ut en Wiki nå?

Her er test wiki'en hvor en fritt prøve seg fram i:

Hva er Wiki?

Med Wiki kan en produsere informasjon sammen med andre på en enkel måte.

Wikepedia er et godt eksempel, og Wikihost tjenesten bruker samme teknologi: Mediawiki

En velger selv om informasjonen skal være tilgjengelig for hele UIB eller kun for en liste av brukere, brukere tilknyttet en stedskode (sted ved UiB), eller for hele verden.

En må være bruker i Wiki'en for å kunne endre på innhold. Anonym tilgang for endringer av innhold innebærer for stor risiko.

Med Wiki vil flere kunne jobbe med samme informasjon samtidig.

Alle endringer blir tatt vare på i revisjoner.

En kan også registrere en “watch” som gjør at en får tilsendt en epost hver gang noen andre gjør en endring på de wiki-sidene du ønsker å følge oppdateringene på.

Wiki er et publiseringsverktøy der mange kan delta og bidra med sine kunnskaper og erfaringer.

Ønsker du en Mediawiki instans for ditt fakultet, institutt, avdeling eller forskningsgruppe?

Du får:

- en egen Mediawiki installasjon, installert av oss, også kalt en wiki-instans

- muligheter for å administrere tilgangen til andre brukere fra UiB

- det er også mulig å lage kontoer dersom det er personer fra andre institusjoner utenfor UiB som skal ha tilgang

- IT avdelingen vil sørge for backup av dataene som ligger i databasen

- IT avdelingen vil sørge for å oppgradere når det er tid for nye versjoner

Normalt vil wiki’en bli tilgjengelig på:

http://wikihost.uib.no/navnpaawiki

hvor XXXwiki er navnet på selve wiki’en.

Extensions

Noen har ønsker om spesielle extensions utover det som tilbys.

Disse ønskene kan meldes inn via http://bs.uib.no (merk saken med IT-avd, Webhotell. extension,)

Liste over installerte extensions finner du lenger nede på denne siden.

Dersom du ønsker opprettelsen av en ny wiki-instans

Gå til https://bs.uib.no (Lag ny sak/issue, og referer til denne siden).

Vi ber om at følgende punkter besvares:

- Hva skal wiki-instansen hete? Kort navnebeskrivelse. F.eks foobarwiki
 (kun små bokstaver, ingen spesial-tegn)
- hvilket språk skal wiki'en være på? (engelsk,norsk,nynorsk)
- Skal wiki'en være lesbar for hele verden? (ja ,nei)
- Hvem ved UiB skal kunne logge inn på wiki'en for å kunne endre på innholdet?
(organisasjon, stedskode, brukerkontoer). Kan endres etterhvert.
- Gi evt. en liste med: fornavn, etternavn og UIB brukernavn for de som skal ha administrator-rettigheter i wiki'en
(sysop og bureacrat rettigheter).
- Skal alle ved din institusjon kunne lese og endre på innholdet?

Brukerstøtte

Vi gir dessverre ikke brukerstøtte i hvordan en lager wiki-sider og hvordan en kan jobbe i wiki’en.

Her anbefales det at en leser gjennom dokumentasjonen:

http://www.mediawiki.org/wiki/Project:Help

http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents Les mer om Mediawiki her: http://www.mediawiki.org/

Mediawiki instansene ved UiB i dag

Kunne ikke laste RSS-mating fra https://wikihost.uib.no/info/all_wikis.rss: Feil ved XML-tolkning for RSS

Installerte og tilgjengelige extensions

Noen av disse må aktiveres av IT-avdelingen for hver enkelt wiki-instans. Dette kan man gjøre ved å opprette en issue hos brukerstøtte.