Vevtjenester ved UiB

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 8. mar. 2011 kl. 12:57 av Mihho (diskusjon | bidrag) (Fjerner tjinfo-vedlegg, denne er en funksjon på vev tjenesten Tjinfo, og fjernes.)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Universitetet i Bergen tilbyr flere tjenester via vev.

Med dette menes at en kan benytte en vev-leser (nettleser) for å aksessere tjenesten.

Listen under viser en del tilgjengelige vev-tjenester og portaler fra Universitetet i Bergen.