Forskjell mellom versjoner av «VPN oppkobling for Samsung mobiler»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 6: Linje 6:
 
''Det er mulig å få dette til via det vanlige mobilnettverket, men da må du redigere i mobilnettverksinnstillingene på telefonen.''  
 
''Det er mulig å få dette til via det vanlige mobilnettverket, men da må du redigere i mobilnettverksinnstillingene på telefonen.''  
  
''Siden det er lett å gjøre feil her så kommer vi ikke til å lage en bruksanvisning på dette. Kort fortalt så må APN skiftes til vpn.netcom.no og tilbake til netcom.no når du er ferdig med å bruke VPN''
+
''Det er lett å gjøre feil her så kommer vi ikke til å lage en bruksanvisning på dette. Kort fortalt så må APN skiftes til vpn.netcom.no og tilbake til netcom.no når du er ferdig med å bruke VPN''
  
  

Revisjonen fra 7. jan. 2013 kl. 12:05

Sette opp VPN på en Samsung telefon


For å starte VPN på en Samsung telefon så bør du være på et trådløst nettverk.

Det er mulig å få dette til via det vanlige mobilnettverket, men da må du redigere i mobilnettverksinnstillingene på telefonen.

Det er lett å gjøre feil her så kommer vi ikke til å lage en bruksanvisning på dette. Kort fortalt så må APN skiftes til vpn.netcom.no og tilbake til netcom.no når du er ferdig med å bruke VPN


Gå inn i innstillinger og deretter trykk på Flere innstillinger valget:

Screenshot 2012-12-12-14-36-26.png


Trykk på VPN


Screenshot 2012-12-12-14-36-38.png


Velg Legg til Vpn-nettverk


Starte vpn.jpg


I navn så skriver du UiB

Type skal stå på PPTP

Serveradresse er: vpn-ansatt.uib.no (Denne må byttes til vpn-student.uib.no for studenter)

PPP-kryptering(MPPE) skal være haket på


Trykk lagre


Screenshot 2013-01-07-10-42-35.png


Nå skal du kunne velge å starte VPN oppkoblingen ved å trykke på UiB valget.


I brukernavnet så skriver du inn ditt brukernavn@ansatt.uib.no

Passordet er det vanlige windowspassordet.

(Studenter må bytte ut ansatt med @student.uib.no)


Trykk koble til.


Koble til uib vpn.jpg


Er alt gjort rett så vil du se en nøkkel oppe i venstre hjørnet og i tillegg skal det stå tilkoblet under UiB valget.

For å koble fra så trykker du på UiB igjen og velger å koble fra.