Skjemaker

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?
Informasjon.gif Bør forenkles. Denne artikkelen er markert fordi det er ønskelig at innholdet forenkles. Kan innholdet gjøres klarere og enklere å forstå? Unngå for mye detaljert og teknisk informasjon. Malen {{Forenkles}} kan fjernes fra artikkelen dersom en mener innholdet er bra nok.

FAQ

Ofte stilte spørsmål...

php warning feilmelding

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i

Dersom du ser denne, så kan løsningen være å lage en kopi av skjemaet ditt til et nytt skjema. Skjemaker (Machform) har antakelig en bug/feil som resulterer i dette. Vi håper at feilen blir luket ut i neste versjon av Machform.

Vil gi tilgang til andre

Ikke mulig å gi tilgang til andre til ditt skjema

Før du kan gi tilgang til andre, så må brukerkontoen eksistere i Skjemaker. Løsning: be den du vil gi tilgang til om å logge inn på https://skjemaker.app.uib.no da blir kontoen opprettet i Skjemaker, og du vil kunne gi tilgang.

Lag ditt eget webskjema

Skjemaker er et web-basert selvhjelps skjemaverktøy som er velegnet for å lage web-skjemaer f.eks. for påmelding til arrangement, kursevalueringer, søknader, enkle spørreundersøkelser og lignende.

Standardelementer kan lett legges til skjemaet ved å klikke og dra, og innholdet kan relativt enkelt tilpasses ditt behov.

Skjemaker er basert på Machform fra Appnitro Software.

Hvordan komme i gang?

Gå til skjemaker.app.uib.no og logg på med UiB brukernavn og passord.

Bruksområder

Hvilke typer skjemaer kan opprettes i Skjemaker?

 • Påmeldingskjema der en ikke har behov for avansert rapporterings-funksjonalitet
 • Påmeldingskjema for kurs, seminarer, konferanser og sosiale arrangementer
 • Spørreskjema
 • Evalueringsskjema

Du kan administrere dine egne skjema. Data lagres trygt på en maskin på UiB, noe som gir bedre sikkerhet og tilgjengelighet enn med tilgjengelige eksterne gratisverktøy.

Hva kan du ikke bruke Skjemaker til?

 • Skjemaker kan ikke benyttes for betalingsløsninger ved arrangement.
 • Skjemaker er ikke knyttet til løsning for nettbetaling.
 • Ikke bruk Skjemaker til å registrere sensitive personopplysninger!

For å se hvordan dette virker, og om dette dekker dine behov, kan du bare logge inn på Skjemaker og opprette et skjema. Du trenger ikke lagre noe skjema for å utforske verktøyet. Du kan også når som helst slette skjema du har opprettet.

Litt om hva du kan gjøre i skjemaet ditt

Administrator for et skjema er den som oppretter det. (Når du lager et skjema er altså du administrator for dette skjemaet.) Administrator styrer innholdet i skjemaet og blant annet hvem som skal ha tilgang til å svare på skjemaet. Administrator kan også velge å sette passord for tilgang til skjemaet.

Husk også: Verktøyet er ikke alt (noen generelle spørsmål å stille seg ved utarbeiding av spørreskjema)

Ferdige elementer som kan dras inn i skjemaet omfatter bl.a.:

 • Single line text: tekstfelt med en linje
 • Paragraph text: tekstfelt med flere linjer
 • Multiple choice: velg ett av flere alternativer ("radioknapper")
 • Checkboxes: ruter der man har mulighet til å hake av flere alternativer
 • Drop down: nedtrekksmeny
 • Date: dato, med egne definerte felter for dag måned og år
 • Time: klokkeslett, med egne definerte felter for minutter, timer og tid på døgnet.
 • Name: felt for navnet til den som registrerer seg
 • Email: felt for e-postadresse
 • Phone: felt formatert for å inneholde telefonnumer med eventuell landkode m.m.
 • Address: felter for å skrive inn de enkelte delene av en adresse
 • Web site: for å skrive inn URL-adressen til en vevside
 • Price: støtter foreløpig dollar, euro, pund og yen (men ordinære tallfelt kan normalt brukes).
 • Section Break: for inndeling av skjemaet
 • File upload: opplasting av fil fra den som svarer
 • Matrix choice: Flerspørsmåls matrise
 • Page break: Sideskift, så skjemaet ditt består av flere sider. (Du kan også styre når en bruker skal sendes videre til andre sider, f.eks. avhengig av vha de svarer på et spørmål i skjemaet. Dette gjør du via 'Logic' funksjonen inne i 'Manage Form'.)

De ulike elementene kan brukes etter behov i ønsket rekkefølge. Administrator kan velge tekst for hvert element, og de kan også til en viss grad tilpasses. Blant annet går det an å hake av at de ulike elementene skal vere påkrevet å fylle ut.

Følgende egenskaper og funksjonalitet kan velges for hvert skjema:

 • Form Title: Her skriver administrator for skjemaet inn en tittel på skjemaet.
 • Description: Dette vil vises for brukeren under tittelen på det aktuelle skjemaet. Det kan være nyttig for å vise en kort beskrivelse og nødvendige instruksjoner for brukeren.
 • Turn On Password Protection: her kan du sette et passord som brukeren trenger for å kunne registrere seg.
 • Turn On Spam Protection (CAPTCHA): Hvis aktivert, vil et bilde med et tilfeldig ord genereres på vevsiden med skjemaet. Det aktuelle ordet vil man også kunne få "lest opp" høyt. For å kunne registrere seg, må brukeren skrive inn riktig ord. Dette er nyttig for å forhindre misbruk av roboter eller automatiserte spam-programmer.
 • Limit One Entry Per User: Bruk denne for å hindre brukere fra å fylle ut skjemaet mer enn en gang. (Dette gjøres ved å sammenligne brukerens IP-adresse.)
 • Show Review Page Before Submitting: Hvis aktivert, vil brukeren få forhåndsvist sine oppføringer for å sjekke at de er riktige før de sender inn sin registrering.
 • Success Message: Meldingen du skriver inn her vil vises som en bekreftelse på at ferdig utfylt skjema er registrert. Alternativt kan administrator legge inn adressen til en vevside som skal vises.
 • Emails: Du kan få e-postbekreftelse for hver registrering noen gjør. Du kan også sende automatisk e-postkvittering til den som fyller inn skjema. Det forutsetter at du bruker e-postadressefeltet når du lager skjemaet. (Praktisk for å huske at man har svart.)
 • Submission limit : Begrensning på hvor mange som kan fullføre skjemaet. (F.eks. hvis det er et begrenset antall plasser.)
 • Show submissions: For å vise deltakerliste med navn.
 • Automatic Scheduling: Du kan styre dato/tid et skjema skal være tilgjengelig.

Se også

(Merk at noe av opplæringsmateriellet kan være for andre versjoner av produktet, og at det derfor kan være noen mindre ulikhter mellom det som vises i veiledningene og vår versjon av Skjemaker.)

Spørsmål og svar

Kan jeg legge inn klikkbare lenker i skjemaet mitt?

Ja, det gjør du ved å legge inn lenken (URL) i en HTML <a></a> tag. Du kan også legge inn lenker til dokumenter.

Eksempel:

<a href="URL">Navn på lenke</a>
<a href="http://skjemaker.app.uib.no">Skjemaker</a>

Viktig! Dersom du glemmer å avslutte html tag'ene, så kan det skje mye rart. Skjemaet kan faktisk slutte å virke. Så, hold tunga beint i munnen.