Forskjell mellom versjoner av «Prisliste IT tjenester»

Fra IT-hjelp UiB
m
(fjerner pris for rekneservar, bestemt av JKWJ)
 
(24 mellomliggende revisjoner av 8 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
{{Autoritativ informasjon}}
 
{{Autoritativ informasjon}}
  
<p>(gjelder fra og med 2. halvår 2014)</p>
+
==Basistjenester==
  
<p> Priser pr &aring;r der ikke annet er nevnt.</p>
+
Pris pr bruker pr år (gratis for ansatte ved UiB).
 +
Prisene reguleres årlig i henhold til lønns- og prisstigning i UiBs budsjett.
 +
Tjenestene kan bare bestilles samlet for et helt miljø etter nærmere avtale.
  
 +
* Standardtjenester    kr 10 792
 +
* 1. linje klientdrift ( Windows-/Linuxklient)  kr. 1 978
 +
* Brukerstøtte  kr 6 305
  
* Standardisert brukerstøtte og 1. linje klientdrift (gratis for ansatte ved UiB) Windows-/Linuxklient, pr. bruker.         kr. 6 500,-
+
==Drift av tjenester==
* Drift av regneservere              kr 1 500,-
+
 
* Drift av virtuell server              kr 7 000,-
+
<p> Priser pr. &aring;r om ikke annet er nevnt.</p>
 +
 
 +
* [[Virtuell_server|Drift av virtuell server]]               kr 7 000,-
 
** For ekstra CPU                                      kr 1500,-
 
** For ekstra CPU                                      kr 1500,-
 
** For ekstra  2 GB                                    kr 500,-
 
** For ekstra  2 GB                                    kr 500,-
 
* Drift av fysisk server                kr 10 000,-
 
* Drift av fysisk server                kr 10 000,-
 
* Drift av tjenester opp til 20 t/år                          kr 10 000,-
 
* Drift av tjenester opp til 20 t/år                          kr 10 000,-
* Utvidelse av hjemmekatalog                          kr 5,- / GB
+
 
* Utvidelse av fellesområde                  kr 5,- /GB
+
==Lagring==
* Backup                                      kr 3,- /GB
+
 
* Rask SANdisk m/backup                    kr 7,50 /GB
+
<p> Priser pr. &aring;r om ikke annet er nevnt.  Alle priser er til UiB-interne enheter.  Trykk på linjen for å lese mer om hva prisen inkluderer.</p>
* Standard SANdisk m/backup                kr 4,- /GB
+
 
* Rask SANdisk u/backup                      kr 4,50 /GB
+
* [[Standard Fillagring]] (går ut i 2021): kr 2,70 / GB
* Standard SANdisk u/backup                kr 1,- /GB
+
* [[Standard Fillagring Med Tiering]] (fra ca. 2021): kr 2,70 / GB
* Timepris                                    kr 550,- /t                                                                                                                                                                                                                                                                                      <p>&nbsp;</p>
+
* [[Standard Fillagring Uten Speiling]] (går ut i 2021): 1,60 / GB
<h2> Telefonitjenester:</h2>
+
* [[Standard Fillagring Med Tiering Uten Speiling]] (fra ca. 2021): 1,70 / GB
<p><strong> Abonnement:</strong> kr 990 i &aring;ret, faktureres halv&aring;rlig<br />
+
* Backup av andre diskområder/egne servere: kr 1,20 / GB i backup
<strong> Opprettelse av nytt telefonnummer:</strong> kr 1.100 <br />
+
* [[Billy]] - rimelig langtidslagring av data: kr 0,25 / GB
<strong> Telefonapparater:</strong><br />
+
 
</p>
+
==Lisenser==
 +
 +
<p> Priser pr. &aring;r om ikke annet er nevnt.</p>
 +
 
 +
* Lisens for informasjonsskjerm pc (f.t. Scala player, kan styre flere skjermer)      kr 3 000,-
 +
 
 +
==Timearbeid==
 +
 
 +
* Timepris                                    kr 775 pr. medgått time                                                                                                                                                                                                       
 +
 
 +
<h2> Telefonitjenester</h2>
 +
<p><strong> Abonnement, pr. år:</strong><br>
 +
<ul>
 +
<li>Med kun tilgang til lokal oppringing: kr 1130</li>
 +
<li>Med tilgang til å ringe nasjonale numre: kr 1460</li>
 +
<li>Med tilgang til å ringe utenlandske numre: kr 1600</li>
 +
<li>Skype for Business: kr 1250</li>
 +
</ul>
 +
 
 +
 
 +
<strong> Det vil fra 2019 ikke være anledning til å ha vanlig kontortelefon, men til spesielle funksjoner vil man kunne ha fasttelefon. Disse vil bli fakturert kostnad for apparat:<br /></strong>
 
<ul>
 
<ul>
<li> Vanlig kontorapparat (dbc4222): kr 900 <br />
 
</li>
 
<li> Avansert kontorapparat (dbc4225): kr 2.200 <br />
 
</li>
 
 
<li> Vanlig kontorapparat, IP (6753i): kr 1.000 <br />
 
<li> Vanlig kontorapparat, IP (6753i): kr 1.000 <br />
 
</li>
 
</li>
 
<li> Avansert kontorapparat, IP (6737i): kr 1.600 <br />
 
<li> Avansert kontorapparat, IP (6737i): kr 1.600 <br />
 
</li>
 
</li>
<li> Tr&aring;dl&oslash;st IP-apparat m/lader (i62):&nbsp; kr 3.100&nbsp;</li></ul>
+
<li> Tr&aring;dl&oslash;st IP-apparat m/lader &nbsp; kr 3.100&nbsp;</li></ul>
<p>&nbsp;</p>
+
 
<h2> Annet</h2>
+
[[en:pricelist over IT Services]]
<p><strong> Tjenester</strong> som ikke inng&aring;r i prislisten betales pr. time                                                          kr.
 
550</p>
 
<p><strong> Tjenester</strong> som g&aring;r over mer enn ett &aring;r betales pr. &aring;rsverk (alt inkludert)                      kr.
 
600.000</p>
 

Nåværende revisjon fra 19. mar. 2021 kl. 13:56

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.


Basistjenester

Pris pr bruker pr år (gratis for ansatte ved UiB). Prisene reguleres årlig i henhold til lønns- og prisstigning i UiBs budsjett. Tjenestene kan bare bestilles samlet for et helt miljø etter nærmere avtale.

 • Standardtjenester kr 10 792
 • 1. linje klientdrift ( Windows-/Linuxklient) kr. 1 978
 • Brukerstøtte kr 6 305

Drift av tjenester

Priser pr. år om ikke annet er nevnt.

 • Drift av virtuell server kr 7 000,-
  • For ekstra CPU kr 1500,-
  • For ekstra 2 GB kr 500,-
 • Drift av fysisk server kr 10 000,-
 • Drift av tjenester opp til 20 t/år kr 10 000,-

Lagring

Priser pr. år om ikke annet er nevnt. Alle priser er til UiB-interne enheter. Trykk på linjen for å lese mer om hva prisen inkluderer.

Lisenser

Priser pr. år om ikke annet er nevnt.

 • Lisens for informasjonsskjerm pc (f.t. Scala player, kan styre flere skjermer) kr 3 000,-

Timearbeid

 • Timepris kr 775 pr. medgått time

Telefonitjenester

Abonnement, pr. år:

 • Med kun tilgang til lokal oppringing: kr 1130
 • Med tilgang til å ringe nasjonale numre: kr 1460
 • Med tilgang til å ringe utenlandske numre: kr 1600
 • Skype for Business: kr 1250


Det vil fra 2019 ikke være anledning til å ha vanlig kontortelefon, men til spesielle funksjoner vil man kunne ha fasttelefon. Disse vil bli fakturert kostnad for apparat:

 • Vanlig kontorapparat, IP (6753i): kr 1.000
 • Avansert kontorapparat, IP (6737i): kr 1.600
 • Trådløst IP-apparat m/lader   kr 3.100