Oppsett av iPhone 4S

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Forord

Denne bruksanvisningen er kun ment som selvhjelp.

Ved eventuelle feil eller problemer med iPhone kan IT-avdelingen bistå med feilsøking, full tilbakestilling av apparatet til fabrikkinnstillinger ("hardware reset") og eventuelt sende apparatet til service hvis det er konstantert maskinfeil. Ved serviceinnlevering kan ikke IT-avdelingen tilby lånetelefon av samme type.

IT-avdelingen gir ikke hjelp til installasjon, konfigurasjon eller bruk av iPhone ut over det som er nevnt her.


Hvordan komme i gang med iPhone

1. Lad opp telefonen. Dersom talefunksjonen er slått på kan den slåes av ved å trykke 3 ganger på hjem-knappen.

2. Sett inn sim kortet på høyre langside av mobilen (NB! Det må være MICROSIMKORT)

1LåstSimkort.PNG

3. Slå på telefonen og tast inn pin kode.

2VelgSpråk.PNG

4. Velg språk og bekreft ved å klikke pilen oppe til høyre.

3Region.PNG

5. Velg ønsket land og region og bekreft ved å klikke neste.

6. Aktiver eller deaktiver stedtjenester. Dette er valgfritt, bekreft med neste.

4WiFi.PNG

7. Wi-Fi kan konfigureres senere. Velg Bruk mobilforbindelse og bekreft med neste.

5Konfigurering.PNG

8. Velg konfigurer som ny iPhone og bekreft ved å klikke neste.

6AppleId.PNG

9. Dersom du ikke allerede har en Apple-ID må du lage det. Velg Logg på med Apple-ID.

7loggpåAppleId.PNG

10. Skriv inn Apple-ID og bekreft med neste.


8Vilkår.PNG

11. Klikk på Godta for å godta betingelsene. Dette kan ta noen minutter.

9iCloud.PNG

12. Det er frivillig om du vil bruke iCloud. Klikk på ønsket valg og bekreft med neste.

10iCloudKopiering.PNG

13.Dersom du ikke ønsker å bruke iCloud klikk på Kopier til datamaskinen og bekreft med neste.

11FinniPhone.PNG

14. Det er valgfritt om en vil ta i bruk iFinn. Klikk på ønsket valg og bekreft med neste.

12Diagnostikk.PNG

15. Vi foreslår å velge ikke send diagnostikk, men det er selvsagt valgfritt.

13Registrering.PNG

16. Bekreft registrering ved å klikke neste.

iPhone vil så foreslå at du slår på FaceTime, det er selvsagt valgfritt om en vil det.

14Ferdig.PNG

17. Klikk på Begynn å bruke iPhone