Forskjell mellom versjoner av «Oppsett av e-post i Thunderbird mot kalender-serveren»

Fra IT-hjelp UiB
(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=807e80ba92b24ace932886f4e4321613 Informasjon om e-post finner du nå i UiBhjelp.]»)
Tagg: Erstattet
 
(7 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
Oppsett for å sette opp Thunderbird til å motta epost fra Kalender-serveren der hvor Outlook ikke er tilgjengelig. For studenter er det enklere å bruke oppsettet beskrevet her: [[Oppsett_av_e-post_i_Mozilla_Thunderbird]]. Oppsettet beskrevet på denne siden kan være nyttig for eksempel for de som ønsker å bruke mail fra Linuxmaskiner eller andre maskiner hvor Outlook ikke er installert og samtidig beholde foldere fra alf tilgjengelig. I linux (Ubuntu) er det tilgjengelig et script kalt "reset-thunderbird". Om en har fått [[Outlook]]-medlemskap, men ikke er opptatt av å beholde gammel innboks kan dette scriptet kjøres. Det anbefales å bruke Outlook på klientdriftede Windows-maskiner siden Thunderbird ikke støtter kalenderfunksjonene som møteplanlegger, tilgjengelighet osv.
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=807e80ba92b24ace932886f4e4321613 Informasjon om e-post finner du i UiBhjelp.]
 
 
<span style="color:crimson"> '''Midlertidig må serveren siv.uib.no benyttes i stedet for kalender.uib.no. Dette er en løsning som ikke er permanent. Denne løsningen kan derfor slutte å fungere på kort varsel! '''</span>
 
 
 
 
 
For standard oppsett mot kalenderserveren kan [[Reset Thunderbird Linux]]  kjøres i Ubuntu, velg da "exchange" når dette blir spurt om.
 
Gå så inn Kontoinstillingene (account settings) som befinner seg i "Edit" menyen i Linux eller "Tools(Verktøy)" menyen i Windows. Gå så inn på serverinstillingene og sett Server Navn til "siv.uib.no"
 
 
 
'''OBS:''' Vær klar over at det ved sending av epost fra Thunderbird/Kalender fra utenfor UIB-nett kan oppstå problemer med å kopiere sendte meldinger til sendte-meldinger mappa. Det kan også hende at de sendte meldingene fra Thunderbird legges i en annen "Sendt" mappe enn det Outlook benytter.
 
 
 
All ny epost vil etter overgang til Outlook/Exchange komme i den nye, kalender-innboksen, men du vil ved å følge denne oppskriften også kunne lese ny mail fra Kalender/Exchange også der hvor Outlook ikke er tilgjengelig og også lese eldre mail fra før du byttet til kalender (Outlook/Exchange).
 
 
 
 
 
----
 
 
 
Gå først inn Kontoinstillingene (account settings) som befinner seg i "Edit" menyen i Linux eller "Tools(Verktøy)" menyen i Windows.
 
 
 
 
 
==  Legge til exchange-mailkonto i Thunderbird. ==
 
 
 
 
 
Velg "Account Actions" og "Add Mail Account"
 
 
 
Fyll ut navn, epost-adresse med ditt sub domene (f.eks @adm.uib.no, ikke bare @uib.no) og passord.
 
Trykk fortsett/continue
 
 
 
Nå forsøker Thunderbird å søke etter kontoinstillinger, avbryt denne prosessen ved å trykke på knappen "Manual config"
 
 
 
Fyll ut feltene slik som på bildet:
 
 
 
<span style="color:crimson"> '''OBS:''' Midlertidig må en bruke serveren exchange01.uib.no ''' i stedet for kalender.uib.no. Fyll ellers ut likt som på bildet under</span>
 
 
 
[[Fil:Thunderbird-kalender-setup.png]]
 
 
 
Det kan hende at du vil få opp en sikkerhetsadvarsel i forbindelse med tilkoblingen til din gamle server du må i så fall velge å gå videre.
 
 
 
=== Fjerne lokal lagring av mail ===
 
 
 
I linux bør valget under: "Synchronization and Storage" -> "Keep messages for this account on this computer", fjernes for å unngå at hjemmeområde fylles opp:
 
 
 
 
 
[[Fil:Tunderbird-keep-messages.png]]
 
 
 
 
 
[[Kategori:Linux]]
 
[[Kategori:Mac OS X]]
 
[[Kategori:Windows]]
 
[[Kategori:E-post]]
 

Nåværende revisjon fra 25. jan. 2022 kl. 08:30