Forskjell mellom versjoner av «Informasjon om undervisningsrom»

Fra IT-hjelp UiB
 
(42 mellomliggende revisjoner av 8 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
Her ligg informasjon til forelesarar om bruk av auditorium og andre undervisningsrom.
 
Her ligg informasjon til forelesarar om bruk av auditorium og andre undervisningsrom.
 +
 +
Sjå og informasjon i kortform i brosjyra [[Informasjon til forelesere]].
 +
 +
  
 
==  Bestilling av auditorium og undervisningsrom ==
 
==  Bestilling av auditorium og undervisningsrom ==
  
Bestilling av auditorium/undervisningsrom skjer via kontaktpersonar på fakultet/institutt/avdeling (Studiekonsulent eller Infosenter).
+
Bestilling av auditorium/undervisningsrom skjer via kontaktpersonar på fakultet/institutt/avdeling. Sjå også informasjon frå [http://rom.uib.no Studieadministrativ avdeling] og [http://www.uib.no/eia/arbeidsfelt/undervisningsrom-uv-rom/leie-av-undervisningsrom-uv-rom Eiendomsavdelingen] om bestilling av rom.
  
'''Viktig:''' Eksterne forelesarar som ikkje har uib-konto (tilsett eller student) og skal nytta PC som er i undervisningsommet må få ein kurskonto (sjå under). Dei som organiserer undervisninga må sørge for at forelesarar får kurskonto. Lokalt brukarstøttepersonell (PC-vakter) kan ikkje lage slik konto.
+
'''Viktig:''' Eksterne forelesarar som ikkje har uib-konto (tilsett eller student) og skal nytta PC som er i undervisningsommet må få ein kurskonto. Dei som organiserer undervisninga må sørge for at forelesarar får kurskonto. Lokalt brukarstøttepersonell (IT-asistenter) kan ikkje lage slik konto.
 
 
Det er viktig at områdeansvarlege på fakultetet får beskjed i god tid om kva programvare/operativsystem som skal nyttast i undervisninga. Dette gjeld både i PC-stover og auditorier.
 
  
 
==  Programvare ==
 
==  Programvare ==
  
* '' Dersom ein skal nytte programvare i eit semesterkurs som '' ikkje'' var nytta i føregåande semester ber vi om at forelesar sender ei liste over programvaren til dei områdeansvarlege ved kvart fakultet før semesterstart. Det same gjeld dersom ein ynskjer nye versjonar og oppdateringar.
+
* Dersom ein skal nytte programvare i eit semesterkurs som '' ikkje'' var nytta i føregåande semester ber vi om at forelesar melder dette inn på [https://hjelp.uib.no '''UiBhjelp'''] i ''god tid før'' semesterstart. Det same gjeld dersom ein ynskjer nye versjonar og oppdateringar.
  
* Om ein skal bruke programvare som '' ikkje'' er installert  så må det seiast ifrå minst ''' 2 veker''' på førehand slik at programvaren kan klargjerast for distribusjon til dei aktuelle maskinene.
+
* Om ein skal bruke programvare som '' ikkje'' er pakka for installering så må det seiast ifrå minst '' 2 veker'' på førehand slik at programvaren kan klargjerast for distribusjon til dei aktuelle maskinene.
  
 
* Hugs at ein alltid skal ha testa oppsett på maskiner eit par dagar i førevegen før kursstart. All programvare skal testast av ein kyndig person innanfor spesifikke program. Full brukaroppleving av eventuelle kurskonto, tilsettkonto eller studentkonto bør testast.
 
* Hugs at ein alltid skal ha testa oppsett på maskiner eit par dagar i førevegen før kursstart. All programvare skal testast av ein kyndig person innanfor spesifikke program. Full brukaroppleving av eventuelle kurskonto, tilsettkonto eller studentkonto bør testast.
Linje 19: Linje 21:
 
Om punkta over ikkje er følgt er ein ikkje garantert å få "på staden hjelp" om ein står fast midt i eit kurs.
 
Om punkta over ikkje er følgt er ein ikkje garantert å få "på staden hjelp" om ein står fast midt i eit kurs.
  
==  Kurskonto ==
+
==  IT-assistenter og brukarstøtte ==
  
Kurskontoar skal brukast av eksterne ( personar som '' ikkje'' har tilsett- eller studentkonto)  som treng tilgang til pc i auditorium/undervisningsrom eller pc-salar. Kontoen kan også brukast til å autentisera seg i det trådlause nettet. IT-avdelinga krev at ein gjev informasjon om kvar av dei eksterne brukarane som skal nytte dataanlegget eller kople seg til det trådlause UiB nettet. Kontoen kan maksimum 30 dagar og vil vere tilgjengeleg straks den er generert via prosedyren under. ''' Alle tilsette''' ved UiB kan lage kurskontoar ved å nytte følgjande prosedyre:
+
I nærleiken av PC-stover/Auditorium ved kvart fakultet sit det IT-assistentar. Oppgåvene til IT-assistentane er:
 +
* Lokal brukarstøtte i auditorium og undervisningsrom.
 +
* Hjelpe studentane med bruk av dataanlegget.  
 +
* Skal '' ikkje'' hjelpe studentane med fagspesifikke problem og oppgåveløysing.
 +
* Kan ''ikkje'' lage kurskontoar.
  
* Opne SEBRA ([http://sebra.uib.no/  http://sebra.uib.no])
+
[[Brukerstøtte for studenter#Her finner du IT-assistentene:|Oversikt over IT-assistentar og opningstider]] finn du på sida om [[Brukerstøtte for studenter|brukarstøtte for studentar]].
* Vel "Min Konto > Ansatt"
 
* Logg inn med dine brukardata
 
* På menyen til venstre, vel "Jeg søker tilgang > kurskonto"
 
* Du kan no lage kurskontoar for kursdeltakarar (maks 30 dagar)
 
  
Kurskontoar vert laga i student-domenet. Sjå også [http://www.uib.no/persok/Sebra/Opprette_kurskonto.htm  http://www.uib.no/persok/Sebra/Opprette_kurskonto.htm]. Dersom dei skal nyttast på maskiner med GNU/Linux må ein senda epost til '' sebra@it.uib.no'' med liste over dei brukerid/kontoar som skal bruke linux-klient.
+
[[Brukerstøtte i undervisningsrom#Data-/IT-assistanse|Telefonnummer og e-postadresser]] som kan nyttast til kontakt med brukarstøtten i dei ulike bygga finn du på sida om [[Brukerstøtte i undervisningsrom|brukarstøtte i undervisningsrom]].
  
==  PC-vakter ==
+
==  Demonstrasjon av utstyr i undervisningsrom ==
  
I nærleiken av PC-stover/Auditorium ved kvart fakultet sit det PC-vakter. Oppgåvene til PC-vaktene er:
+
IT-assistentane kan gi ei innføring i bruk av utstyret i undervisningsrom i forkant av bruken. Ta kontakt med IT-assistenten for å avtale tidspunkt. Bruk telefonnummera i oversikten på sida om [[Brukerstøtte i undervisningsrom|brukarstøtte i undervisningsrom]].
* Lokal brukarstøtte i auditorium og undervisningsrom.
 
* Hjelpe studentane med bruk av dataanlegget.  
 
* Skal '' ikkje'' hjelpe studentane med fagspesifikke problem og oppgåveløysing.
 
* Kan ''ikkje'' lage kurskontoar.
 
Ein oversikt over PC-vakter og opningstider finn du i [http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=770&toplink_id=571  studentportalen]'.
 
  
 
==  Digitalisering av undervisningsmateriale i eldre format ==
 
==  Digitalisering av undervisningsmateriale i eldre format ==
  
Dias lysbilete og video-kassettar i alle format som vert brukt i undervisninga kan digitaliserast og overførast til CD/DVD/PC for enkel framvising med PC og  projektor. IT-avdelinga vil anbefale dette, både sidan gamalt undervisningsutstyr er sårbart, og fordi digitalisering er ein måte å ivareta og forlenge levealderen til det aktuelle materialet. Det finst fleire bedrifter som tilbyr denne tenesta. Den nærmaste er [http://www.asvobergen.no/index2.html  ASVO Bergen AS] i Industrihuset på Møhlenpris.
+
Dias lysbilete og video-kassettar i alle format som vert brukt i undervisninga kan digitaliserast og overførast til CD/DVD/PC for enkel framvising med PC og  projektor. IT-avdelinga vil anbefale dette, både sidan gamalt undervisningsutstyr er sårbart, og fordi digitalisering er ein måte å ivareta og forlenge levealderen til det aktuelle materialet. Det finst fleire bedrifter som tilbyr denne tenesta. Den nærmaste er [http://www.digidup.no DigiDup] i Industrihuset på Møhlenpris.
  
 
==  Utskriftsvenleg undervisningsmateriale ==
 
==  Utskriftsvenleg undervisningsmateriale ==
Linje 51: Linje 48:
 
* Pass på at filstorleiken på bilete og grafikk ikkje er svært stor.
 
* Pass på at filstorleiken på bilete og grafikk ikkje er svært stor.
  
==  Demonstrasjon av utstyr i undervisningsrom ==
 
 
PC-vaktene kan gi ei innføring i bruk av utstyret i undervisningsrom i forkant av bruken. Ta kontakt med PC-vakt på fakultetet for å avtale tidspunkt.  Bruk telefonnumra i oversikten  "Auditorier og undervisningsrom".'
 
'
 
 
==  Kontakt oss ==
 
 
Dersom du har problem eller lurer på noko om bruk av auditorium/undervisningsrom kan du kontakte oss på telefon ''' 55588587'''. Konkrete problem skal meldast inn i Issue-tracker på [http://bs.uib.no/  http://bs.uib.no] .
 
 
Kvart fakultet har områdeansvarlege som fungerer som 2.linje støtte, og som har ansvar for brukarstøtten i undervisningsromma. Ta kontakt på telefon for informasjon om undervisningsrom som ikke er knytta til fakultet.
 
 
Områdeansvarlege for dei ulike fakulteta er:
 
  
* Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet : Bente Hellan [mailto:Bente.Hellan@it.uib.no  Bente.Hellan@it.uib.no]
 
* Det samfunnsvitenskapelige Fakultet: Frode Lillestøl [mailto:Frode.Lillestol@it.uib.no  Frode.Lillestol@it.uib.no]
 
* Det psykologiske Fakultet: Frode Lillestøl [mailto:Frode.Lillestol@it.uib.no  Frode.Lillestol@it.uib.no]
 
* Det humanistiske fakultet:  Jon Ingar Eikhaug [mailto:Jon.Eikhaug@it.uib.no  Jon.Eikhaug@it.uib.no]
 
* Det juridiske fakultet:  Jon Ingar Eikhaug [mailto:Jon.Eikhaug@it.uib.no  Jon.Eikhaug@it.uib.no]
 
* Det medisinsk-odontologiske fakultet:  Arild Fredriksen  [mailto:Arild.Fredriksen@it.uib.no  Arild.Fredriksen@it.uib.no]
 
  
 
[[Kategori:Undervisningsrom]]
 
[[Kategori:Undervisningsrom]]
 +
[[Kategori:Autoritativ informasjon]]

Nåværende revisjon fra 9. mar. 2022 kl. 14:10

Her ligg informasjon til forelesarar om bruk av auditorium og andre undervisningsrom.

Sjå og informasjon i kortform i brosjyra Informasjon til forelesere.


Bestilling av auditorium og undervisningsrom

Bestilling av auditorium/undervisningsrom skjer via kontaktpersonar på fakultet/institutt/avdeling. Sjå også informasjon frå Studieadministrativ avdeling og Eiendomsavdelingen om bestilling av rom.

Viktig: Eksterne forelesarar som ikkje har uib-konto (tilsett eller student) og skal nytta PC som er i undervisningsommet må få ein kurskonto. Dei som organiserer undervisninga må sørge for at forelesarar får kurskonto. Lokalt brukarstøttepersonell (IT-asistenter) kan ikkje lage slik konto.

Programvare

  • Dersom ein skal nytte programvare i eit semesterkurs som ikkje var nytta i føregåande semester ber vi om at forelesar melder dette inn på UiBhjelp i god tid før semesterstart. Det same gjeld dersom ein ynskjer nye versjonar og oppdateringar.
  • Om ein skal bruke programvare som ikkje er pakka for installering så må det seiast ifrå minst 2 veker på førehand slik at programvaren kan klargjerast for distribusjon til dei aktuelle maskinene.
  • Hugs at ein alltid skal ha testa oppsett på maskiner eit par dagar i førevegen før kursstart. All programvare skal testast av ein kyndig person innanfor spesifikke program. Full brukaroppleving av eventuelle kurskonto, tilsettkonto eller studentkonto bør testast.

Om punkta over ikkje er følgt er ein ikkje garantert å få "på staden hjelp" om ein står fast midt i eit kurs.

IT-assistenter og brukarstøtte

I nærleiken av PC-stover/Auditorium ved kvart fakultet sit det IT-assistentar. Oppgåvene til IT-assistentane er:

  • Lokal brukarstøtte i auditorium og undervisningsrom.
  • Hjelpe studentane med bruk av dataanlegget.
  • Skal ikkje hjelpe studentane med fagspesifikke problem og oppgåveløysing.
  • Kan ikkje lage kurskontoar.

Oversikt over IT-assistentar og opningstider finn du på sida om brukarstøtte for studentar.

Telefonnummer og e-postadresser som kan nyttast til kontakt med brukarstøtten i dei ulike bygga finn du på sida om brukarstøtte i undervisningsrom.

Demonstrasjon av utstyr i undervisningsrom

IT-assistentane kan gi ei innføring i bruk av utstyret i undervisningsrom i forkant av bruken. Ta kontakt med IT-assistenten for å avtale tidspunkt. Bruk telefonnummera i oversikten på sida om brukarstøtte i undervisningsrom.

Digitalisering av undervisningsmateriale i eldre format

Dias lysbilete og video-kassettar i alle format som vert brukt i undervisninga kan digitaliserast og overførast til CD/DVD/PC for enkel framvising med PC og projektor. IT-avdelinga vil anbefale dette, både sidan gamalt undervisningsutstyr er sårbart, og fordi digitalisering er ein måte å ivareta og forlenge levealderen til det aktuelle materialet. Det finst fleire bedrifter som tilbyr denne tenesta. Den nærmaste er DigiDup i Industrihuset på Møhlenpris.

Utskriftsvenleg undervisningsmateriale

For presentasjonar som studentane skal skrive ut tilrår vi:

  • Bruk ikkje mørke farger og bakgrunnar.
  • Bruk tekst på kvit bakgrunn.
  • Pass på at filstorleiken på bilete og grafikk ikkje er svært stor.