Forskjell mellom versjoner av «Exchange Online Linux»

Fra IT-hjelp UiB
(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=e7cac4b45efd442d8755e95b7afda366 Denne informasjonen finnes nå i UiBhjelp.]»)
 
Linje 1: Linje 1:
Hvordan sette opp Exchange Online for Linux.<br>
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=e7cac4b45efd442d8755e95b7afda366 Denne informasjonen finnes i UiBhjelp.]
Under arbeid Februar 2020. Oppskriften er foreløpig kun veiledende og ikke ferdig testet.<br>
 
<br>
 
Du kan benytte følgende måter å nå din epost på UiB fra en Linux pc:<br>
 
[https://outlook.office.com Outlook Web App]<br>
 
Evolution Mail client (se instruksjoner nedenfor)<br>
 
Andre epostklienter for Linux inkludert Thunderbird og Seamonkey er ikke støttet pr nå ettersom de mangler støtte for "Modern Anthentication".<br>
 
<br>
 
Evolution Mail client støtter Exchange Online gjennom evolution-ews plugin fra og med evolution-ews v3.27.91 og høyere. Pluginen gir Exchange Web Services og modern authentication støtte<br>
 
som er påkrevd for å aksessere Exchange Online epost med MFA. Ubuntu 18.04 og Fedora 28 skal virke, men enhver Linux distribusjon med evolution-ews v3.27.91 eller høyere i pakken skal teoretisk sett virke.<br>
 
<br>
 
'''Oppsett av Evolution:'''<br>
 
<br>
 
Installer Evoluion pakkene hvis du ikke allerede har dem installert.<br>
 
Install the Evolution packages if not already installed. Open a terminal and execute the following commands as the root user:<br>
 
 
 
<pre>
 
sudo apt-get update
 
sudo apt-get install evolution evolution-ews
 
</pre>
 
Start Evolution. Hvis dette er første gang du kjører applikasjonen vil du komme rett til en "add account" boks.<br>
 
Hvis du allerede har brukt Evolution kan du gå til '''File''' - '''New''' - Mail Account for å åpne konfigurering av konto.<br>
 
<br>
 
[[File:Evolution-O365-1.png|500px]]<br>
 
<br>
 
Deretter klikker du '''Next''' på velkomstbildet. Hvis den spør om du skal gjenopprette fra backup, så fjerner du haken på "Restore from a backup..." og trykker '''Next'''.<br>
 
[[File:Evolution-O365-2.png|500px]]<br>
 
<br>
 
Skriv inn navnet og epostadressen din i "Required Information fields" og trykk deretter '''Next'''.<br>
 
Studenter: Logg på med brukernavn@uib.no<br>
 
Ansatte: Logg på med e-postadresse, fornavn.etternavn@uib.no<br>
 
[[File:Evolution-O365-3.png|500px]]<br>
 
<br>
 
Velg '''Exchange Web Services''' på Server Type og legg inn følgende URL på '''Host URL''':<br>
 
https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx<br>
 
<br>
 
Velg '''OAuth2 (Office 365)''' under Authentication settings og hak deretter av på "Override Office 365 OAuth2 settings".<br>
 
I feltene under skriver du:<br>
 
'''Tenant''': 648a24bc-a98d-4025-9c60-48c19a142069<br>
 
'''Application ID''': 6cf95e70-748b-468c-a9cb-df1ecc69b650<br>
 
Trykk deretter '''Next'''.<br>
 
[[File:Evolution-O365-4.png|500px]]<br>
 
<br>
 
Trykk '''Next''' om innstilingene her er ok for ditt behov.<br>
 
[[File:Evolution-O365-5.png|500px]]<br>
 
<br>
 
På oppsummeringsvinduet trykker du '''Next'''.<br>
 
[[File:Evolution-O365-6.png|500px]]<br>
 
<br>
 
Trykk deretter '''Apply'''.<br>
 
[[File:Evolution-O365-7.png|500px]]<br>
 
<br>
 
Du blir så spurt om å autentisere deg.<br>
 
Studenter: Logg på med brukernavn@uib.no<br>
 
Ansatte: Logg på med e-postadresse, fornavn.etternavn@uib.no<br>
 
[[File:Evolution-O365-8.png|500px]]<br>
 
<br>
 
Gratulerer! Du har satt opp din epost mot Exchange Online.<br>
 
[[File:Evolution-O365-9.png|500px]]<br>
 
 
 
[[Kategori:Office 365]]
 

Nåværende revisjon fra 29. okt. 2020 kl. 12:46