Tjenester Eksterne

From IT-help UiB
Revision as of 17:29, 18 March 2020 by Asa086 (talk | contribs)
Information.gif Please give us a
Feedback

SAFE:

Sikkert skrivebord (2 CPU, 16GB RAM, 1TB disk, 10 brukere) 10.400,-
Linux applikasjonsserver (2 CPU, 16GB RAM, 100 GB disk) 5.200,-
Ekstra vCPU (per vCPU) 1.300,-
Ekstra RAM (per GB) 520,-
Per ekstra bruker (utover 10) 375,-

Linjeleie:

30000,- pr fiberpar år.

Trådløspunkt:

Etablering: 16 000.- pr år
Arligkost: 2500 pr år.

Timepris:

I arbeidstid: 925
Med overtid: 1850

Klientdrift:

mangler

Nrec:

mangler

Lagring:


I forhold til annet regneeskempel legger vi på en faktor på 1,4 til randsonen.

Priser per gb per år til interne på UiB: Fillagring med speiling og backup: 2,70 (vi tar 3,50 i dag) Fillagring uten speiling med backup: 1,60 (vi leverer ikke dette i dag) Fillagring med kun en kopi i backup: utgår (2,20 i dag) Fillagring uten backup: utgår, kan leveres ved veldig store datamengder og avtale, ikke noe vi vil reklamere med (1,2 i dag) Kun backup via volumlisens: 1,2 (2,60 i dag) Billy: 0,25