Difference between revisions of "OneNote - Synchronization Problems"

From IT-help UiB
(engelsk)
Line 1: Line 1:
 
{{Under construction}}
 
{{Under construction}}
  
[[en:OneNote - Synchronization Problems]]
+
[[no:OneNote_-_Synkroniseringsproblemer]]
  
Etter omleggingen av student-domenet i slutten av desember har en del studenter og enkelte ansatte opplevd problemer med synkronisering av notatbøker i OneNote.<br />
+
Following the reorganization of the student domain at the end of December, some students and some employees have encountered problems with the synchronization of notebooks in OneNote.<br />
 
<br />
 
<br />
Dersom du har problemer med sykronisering på Mac må du opprette en sak i issue-tracker http://bs.uib.no<br />
+
If you have problem synchronize on a Mac, you must open an issue in issue-tracker http://bs.uib.no<br />
 
<br />
 
<br />
For PC kan du følge beskrivelsen under:
+
For PC, you can follow the description below:
  
En finner koblingen til denne notatblokken dersom en går i "FIL/FILE"-menyen oppe til venstre.
+
You'll find the link to this notebook in the "FILE / FILE" menu at the top left.
  
Bildet nedenfor viser et dokument som etter 16.desember 2017 har sluttet å synkronisere (se rødt kryss oppe til venstre). I tillegg er det gjort endringer som ikke er synkronisert.
+
The illustration below shows a document that after 16th December 2017 has stopped syncing (see red cross at top left). In addition, changes have been made that are not synchronized.
  
  
Line 17: Line 17:
  
  
==Løsning:==
+
==Solution:==
  
Opprett ny notatblokk i OneDrive og kopier innholdet som ikke synkroniseres over til den nye.  
+
Create a new notebook in OneDrive and copy the content, that is not synced, to the new one.
  
Fremgangsmåte: logg på http://office365.uib.no/ (Logg deg på med brukernavn@uib.no)
+
Steps: Log on to http://office365.uib.no/ (Log in with username@uib.no)
  
  
* Klikk deg inn på "OneDrive"
+
* Click on "OneDrive"
  
  
Line 31: Line 31:
  
  
* Opprett Ny mappe
+
* Create a New Folder
  
  
Line 39: Line 39:
  
  
* Gi mappen et navn (eks NyPlassering)
+
* Give the folder a name (eg NyPlassering)
  
  
Line 47: Line 47:
  
  
* Inne i mappen (NyPlassering) skal det opprettes en ny Notatblokk
+
* Create a new Notebook in the folder (NyPlassering)
  
  
Line 55: Line 55:
  
  
* Gi den nye Notatblokken et navn. I dette tilfelle er den blitt kalt "MineNotatblokker".
+
* Give the new Notepad a name. In this case it has been called "MineNotatblokker.
  
  
Line 66: Line 66:
  
  
Du vil nå se at det er blitt opprettet en ny Notatblokk i onlineversjonen av Office 365.  
+
You will now see that a new Notebook has been created in the online version of Office 365.
  
* Klikk '''"Åpne I OneNote"''' for å åpne denne notatblokken i OneNoteprogrammet.  
+
* Click '' ' "Open In OneNote"' '' to open this notebook in the OneNote program.
  
  
Line 75: Line 75:
  
  
* Når du har åpnet OneNote fra nettleseren, åpne OneNote nok en gang fra PC-en slik at du har to kjørende samtidig.
+
* Once you have opened OneNote from your browser, open OneNote again from your PC so you have two running simultaneously.
 
 
  
 
[[File:NyOneNoteInstans.jpg|300px]]
 
[[File:NyOneNoteInstans.jpg|300px]]
Line 82: Line 81:
  
  
* I denne åpner du notatblokken som ikke synkroniserer (i dette tilfellet "Oda @ University of Bergen")
+
* In this instance of Onenote you open the notepad that does not sync (in this case, "Oda @ University of Bergen")
  
* Legg disse ved siden av hverandre.
+
* Add these next to each other.
  
* Deretter skal du dra alle "seksjonene" over fra den gamle (som ikke synkroniserer) til den nye. For å dra en seksjon over, holder du ctrl-tasten inne mens du drar det over med musen (venstre musetast).
+
* Then, drag all the "sections" from the old one (which does not sync) to the new one. To drag a section over, hold down the ctrl key as you drag it over with the mouse (left mouse button).
  
(VELDIG VIKTIG AT DU HOLDER INNE CTRL-TASTEN MENS EN DRAR SEKSJONEN OVER TIL DEN NYE NOTATBLOKKEN)
+
(VERY IMPORTANT TO HOLD DOWN THE CTRL KEY WHILE DRAGGING THE SECTIONS OVER TO THE NEW NOTEBOOKS)
  
Dette gjør du for alle seksjonene en ønsker å kopiere over til den nye notatblokken.  
+
Do this for all the sections you want to copy over to the new notepad.
  
  
Nedenfor ser du sluttresultatet der alle seksjonene fra den gamle notatblokken er synkronisert over til den nye.
+
Below you will see the end result where all sections from the old notepad are synchronized to the new one.
  
  
Line 100: Line 99:
  
  
Når alle seksjoner er kopiert over til en notatblokk som synkroniserer lukker du den notatblokken som ikke synkroniserer.
+
When all sections are copied to a notebook that synchronizes, close the notebook that does not sync.
  
For å gjøre dette går en inn på "Fil/File"-menyen oppe til venstre. Deretter klikker en på "Settings" for den notatblokken en ikke trenger lenger (som ikke synkroniserer). I menyen som dukker opp trykker en "Close".
+
To do this, go to the "File / File" menu at the top left. Then click on "Settings" for the notebook you no longer need (which does not sync). In the menu that pops up, press a "Close".
  
  
 
[[File:CloseOneNoteFile.jpg|400px]]
 
[[File:CloseOneNoteFile.jpg|400px]]

Revision as of 09:33, 28 February 2018

Under construction! This article is under construction! The article might exist in norwegian. Look for a language link in the left margin. Last update: 28.02.2018 by St06047

Following the reorganization of the student domain at the end of December, some students and some employees have encountered problems with the synchronization of notebooks in OneNote.

If you have problem synchronize on a Mac, you must open an issue in issue-tracker http://bs.uib.no

For PC, you can follow the description below:

You'll find the link to this notebook in the "FILE / FILE" menu at the top left.

The illustration below shows a document that after 16th December 2017 has stopped syncing (see red cross at top left). In addition, changes have been made that are not synchronized.


EtterMigreringPlussEndringer.JPG


Solution:

Create a new notebook in OneDrive and copy the content, that is not synced, to the new one.

Steps: Log on to http://office365.uib.no/ (Log in with username@uib.no)


  • Click on "OneDrive"


OneDriveOnline.jpg


  • Create a New Folder


NyMappe.jpg  • Give the folder a name (eg NyPlassering)


NyPlassering.JPG  • Create a new Notebook in the folder (NyPlassering)


NyNotatblokk.jpg  • Give the new Notepad a name. In this case it has been called "MineNotatblokker.


NyOneNoteOnline.JPG
You will now see that a new Notebook has been created in the online version of Office 365.

  • Click ' "Open In OneNote"' to open this notebook in the OneNote program.


NyNotatblokkOnline.JPG


  • Once you have opened OneNote from your browser, open OneNote again from your PC so you have two running simultaneously.

NyOneNoteInstans.jpg


  • In this instance of Onenote you open the notepad that does not sync (in this case, "Oda @ University of Bergen")
  • Add these next to each other.
  • Then, drag all the "sections" from the old one (which does not sync) to the new one. To drag a section over, hold down the ctrl key as you drag it over with the mouse (left mouse button).

(VERY IMPORTANT TO HOLD DOWN THE CTRL KEY WHILE DRAGGING THE SECTIONS OVER TO THE NEW NOTEBOOKS)

Do this for all the sections you want to copy over to the new notepad.


Below you will see the end result where all sections from the old notepad are synchronized to the new one.


2NotatblokkerEtterFlytting.JPG


When all sections are copied to a notebook that synchronizes, close the notebook that does not sync.

To do this, go to the "File / File" menu at the top left. Then click on "Settings" for the notebook you no longer need (which does not sync). In the menu that pops up, press a "Close".


CloseOneNoteFile.jpg