Crayon

From IT-help UiB
Revision as of 07:57, 14 September 2015 by St06047 (talk | contribs)
Information.gif Please give us a
Feedback
Under construction! This article is under construction! The article might exist in norwegian. Look for a language link in the left margin. Last update: 14.09.2015 by St06047

en:Crayon

Fil:Crayon.jpg

Contact Info: lisens@crayon.no tlf: 22 89 10 10

Provider Adobe and Microsoft software are Crayon.

Order Procedures: Orderresponsible at the department order via BaswarePM

Choose CRAYON AS-82(CRAYON AS-82) if you want to order adobe products (eg. Photoshop CC, Acrobat Pro etc.)

Also choose Crayon (CRAYON AS-82) if you are ordering Microsoft Product (Eks MS Visio, MS Project mm.)

Only Orderresponsible at the department can order.

Klikk her for bestillingsveiledning (pdf-fil). Klikk her for OpenOffice-utgaven (odt-fil).


Adobe Creative Cloud

Adobe har gått over til ny type lisensiering for en del av sine produkter. Før het produktserien Adobe® Creative Suite (CS) og baserte seg på at en kjøpte lisenser på et spesifikt produkt og versjon av produktet. Det nye opplegget for Adobe lisensiering heter Adobe Creative Cloud (CC) og er basert på at en betaler årlig leie så lenge en ønsker å bruke produktet. En kan da til enhver tid bruke siste versjon. Den dag en slutter å betale leie har en ikke lenger tilgang til produktet.


Om Adobe Creative Cloud (CC)

Det finnes to typer lisenser for Creative Cloud: «Named user»-lisens og «per device»-lisens. For begge lisenstyper betales det årlig lisensavgift så lenge en ønsker å benytte lisensen. I praksis faktureres det for antall måneder det er igjen til 10.desember (dato da avtale ble inngått i 2014). Før denne dato må en fornye avtalen for nye 12 måneder dersom en fortsatt skal benytte lisensen(e).

Disse lisensene kan bare brukes av UiB sine ansatte (evt studenter via «per device»-lisens) så lenge en er ansatt ved UiB. En kan bare bruke lisensen/programmet i UiB sammenheng (ikke til kommersiell bruk).

Det er viktig at en bestiller riktig type lisens ut fra ønsket bruk. Se nærmere forklaring nedenfor:


«Named user»-lisens (kontor bruk)

 • «Named user»-lisens gjelder for navngitt bruker på inntil to pc-er. Bare denne navngitte brukeren har rett til å bruke lisensen.
 • En får tilgang via Adobe ID (pålogging). En vil få tilsendt invitasjon fra IT-avdelingen i etterkant. Andre som logger seg på en UiB-maskin med denne type lisens vil ikke kunne bruke programmet.
 • Når lisens er bestilt oppretter en sak via https://bs.uib.no/ der en får frem hvem som skal ha lisensen og evt hvilken maskin den skal inn på. Få også med PM-nummeret fra bestillingen så snart dette nummeret er klart. På den måten vet IT-avdelingen hvem lisensen tilhører og til hvem invitasjonen skal sendes til.
 • Denne type lisens kan benyttes på inntil to maskiner. Lisens kan brukes på privat PC i UiB sammenheng (ikke til kommersiell bruk).

Les mer om hvordan en oppretter adobe ID etter at en har fått invitasjon på e-post her

«Per device»-lisens (fellesPC-er)

(Installasjonspakker er ikke klar ennå)

 • Denne lisens benyttes for fellesPC-er eller andre PC-er der flere ønsker tilgang til programmet fra en og samme maskin (f.eks PC-saler).
 • Det er èn installasjon per lisens (Derfor er den litt billigere).
 • Denne lisens kan ikke brukes på private maskiner.


Typiske Adobe CC-produkter

Her er en liste over noen programmer der en ikke lenger kan kjøpe lisens, bare leie:

Creative Cloud for teams (komplett)

Photoshop CC

InDesign CC

Illustrator CC

Dreamweaver CCAdobe Premiere Pro CC

After Effects CC

Adobe Audition CC

InCopy CC

Flash Professional CC

Prelude CC

SpeedGrade CC

Edge Inspect CC

Edge Animate CC

Adobe Muse CC


Kjøpe-lisenser

For disse produkter kan en fremdeles kjøpe lisens (engangsavgift på en bestemt versjon)

Acrobat Professional

Photoshop Elements

PHSP & PREM Elements

Premiere Elements


Etterhvert som en programvareversjon begynner å bli utdatert vil produsenten slutte å levere sikkerhetsoppdateringer. I disse tilfeller vil programvaren utgjøre en sikkerhetsrisiko for UiB sine maskiner. Programvareversjonen vil da bli utfaset og en må kjøpe ny lisens.


Lisensregler Microsoftprogramvare i korte trekk:

Dette gjelder utdanningslisenser bestilt fra Crayon. I praksis gjelder dette MS Visio og MS Project fra Microsoft. Er en i tvil om hva som gjelder for en spesifikk programvarelisens, kan en kontakte Crayon så sant de er leverandør av denne programvarelisensen.


 • Maskinen med programvarelisensen skal være eid av Universitetet i Bergen (UiB).
 • Programvaren skal brukes til UiB relatert arbeid (Kan ikke brukes kommersielt. Kommersiell lisens er opp til 10 ganger dyrere)
 • En kan ha programmet på en tilleggsmaskin så sant det bare en og samme bruker som benytter programmet på begge maskiner. Det må være samme operativsystem på begge maskiner (Windows eller Mac). Programmet skal ikke brukes på begge maskiner samtidig. (MS Visual Studio kan bare installeres på en maskin per bruker med lisens.)
 • Når lisenser brukes på pc-saler, eller andre tilfeller der en pc har flere brukere, kan en IKKE installere programvaren på en tilleggsmaskin.
 • Når ansatte eller studenter slutter ved UiB har en IKKE lenger bruksrett for utdanningslisenser kjøpt inn av UiB. Andre innenfor UiB kan eventuelt overta lisensen.
 • Lisensene kan i utgangspunktet ikke oppgraderes. Skal en ha ny versjon må ny lisens kjøpes.
 • Etterhvert som en programvareversjon begynner å bli utdatert vil produsenten slutte å levere sikkerhetsoppdateringer. I disse tilfeller vil programvaren utgjøre en sikkerhetsrisiko for UiB sine maskiner. Programvareversjonen vil da bli utfaset og en må kjøpe ny lisens.