Windows 7 på UiB-PC

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 23. apr. 2012 kl. 13:00 av Mihho (diskusjon | bidrag) (interwiki lenke til den engelske siden)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.


Alle ansatte som har fått installert Windows 7 med Office 2010 får utlevert brosjyren Viktig informasjon til nye brukere av Windows 7 ved UiB.

Bakgrunn

Windows 7 ble sluppet av Microsoft høsten 2009. IT-avdelingen arbeidet over lengre tid med å utvikle et klientdriftsoppegg for Windows 7. Opplegget ble prøvd ut internt på ITA, og høsten 2010 også i noen pilot-brukermiljøer. I desember 2010 ble opplegget erklært klart for generell bruk.

Praktiske tips og veiledninger

Her finner du en egen side med tips og veiledninger til bruk og oppsett av Windows 7.

Innføring av Windows 7 på UiB

Hvorfor innfører UiB Windows 7?

Innføringstakten for nye operativsystemer er til en viss grad styrt av faktorer utenfor IT-avdelingens eller UiBs kontroll: Leverandøren slutter på et gitt tidspunkt å støtte sine gamle systemer. Det betyr at det ikke lenger utgis sikkerhetsoppdateringer til disse, og de blir da usikre å ha i drift. For Windows XP har Microsoft annonsert av støtten vil opphøre i 2014. Innen dette må vi altså ha avviklet alt av Windows XP.

En annen faktor er at det kommer nye programmer som brukerne vil ha, og som krever nye versjoner av operativsystemet. Ved overgangen til Windows 7 er det særlig ønsket om å få Office 2010 som er motiverende hos mange brukere.

IT-avdelingen er generelt ganske "konservative" og trege til å bytte operativsystem. Vi hoppet f.eks. helt over forrige versjon av Windows (Vista) og ventet en stund etter at Windows 7 hadde kommet før vi begynte å innføre den. Det skyldes delvis at vi trenger tid til å gjennomføre innføring av nye systemer, og delvis at vi ønsker at de nye versjonene skal bli mer modne og stabile før vi tar dem i bruk.

På nye PC-er

Nye PC-er som blir kjøpt inn blir fra 2011 normalt installert med Windows 7, dersom ikke annet er avtalt.

Oppgradering for ett brukermiljø av gangen

Konvertering av store mengder Windows-PC-er på UiB krever en betydelig arbeidsinnsats. Det er derfor viktig å gjennomføre den på en mest mulig hensiktsmessig måte. Dette innebærer bl.a. at hovedtyngden av konverteringen vil bli gjennomført som prosjekt i ett brukermiljø om gangen.

For å kunne planlegge gjennomføringen best mulig, ber vi om at enheter som ønsker å gjennomgå konvertering tar kontakt med sin områdeansvarlige ved IT-avdelingen for å diskutere aktuelt tidsrom. IT-avdelingen vil på grunnlag av disse diskusjonene inngå avtaler med de enkelte enhetene om når konvertering skal gjennomføres.

Hvilke miljøer som har fått Windows 7 og hvilke som er i gang eller planlagt, kan du se på prosjekt.uib.no

Du kan fortsatt bruke XP

Windows XP vil fortsatt bli støttet av IT-avdelingen i overskuelig framtid. Microsoft har annonsert at støtte for Windows XP vil bli gitt til april 2014. Denne datoen kan komme til å bli endret.

Det vil derfor ikke være noen "tvungen" overgang til Windows 7. PC-er som er kjøpt med Windows XP og som ikke kan kjøre Windows 7, skal kunne brukes ut sin normale levetid med Windows XP. Vi minner i denne sammenheng om at IT-avdelingen som hovedregel frasier seg driftsansvar og brukerstøtte på PC-er som er eldre enn 5 år. Overgang til Windows 7 skal derfor ikke medføre noen ekstra kostnader ut over det som normalt brukes til fornying av maskinparken.

Hvilke PC-er kan bruke Windows 7?

Anbefalte PC-er nyere enn 2007

PC-er som er kjøpt i henhold til IT-avdelingens innkjøpsveiledning i 2008 eller senere vil normalt kunne bruke Windows 7. Se også oversikt over PC-modeller som ikke kan brukes med Windows 7.

Programvare som ikke virker sammen med Windows 7

IT-avdelingen har avdekket en del av våre programpakker for Windows XP som ikke virker med Windows 7 (se liste). Hvis man er avhengig av noen av disse, og det ikke finnes alternative versjoner eller tilsvarende programvare som virker med Windows 7, må man fortsatt bruke Windows XP.

64-bits

Windows 7 vil bare bli installert i 64-bits-versjon på UiB. PC-er som skal bruke Windows 7 må ha 64-bits-arkitektur og tilstrekkelige maskinressurser (blant annet minimum 60GB harddisk).

Office 2010

Det er laget en egen side her på IT-hjelp om Office 2010.

PC-er på UiB som installeres med Windows 7 får også Microsofts nyeste versjon av Office-pakken, versjon 2010. Brukergrensensittet er en del endret fra Office 2003 til 2010 , og man må bruke litt tid å venne seg til de nye menyene.

Den mest åpenbare endringen er at rullegardinmenyene og verktøylinjene er erstattet av noe Microsoft kaller bånd (eller ribbon i den engelske utgaven av programvaren). Disse båndene består av faner/tabs, der relaterte kommandoer er gruppert sammen. Dette er ment å gi rask tilgang til og bedre oversikt over tilgjengelige kommandoer, og går igjen i alle programmene i Office-pakken. Les mer i brosjyren til nye brukere av Windows 7 ved UiB

Bruker du Office-programmer mye (Word, Excel, Outlook, osv.) og/eller er avansert bruker, kan det være lurt å vurdere å [et kurs] for å lære om båndet og de nye funksjonene.

Opplæring

Det er noen forskjeller fra Windows XP til Windows 7 i hvordan systemet brukes og hvilke funksjoner som finnes.

IT-avdelingen har laget en brosjyre med Viktig informasjon til nye brukere av Windows 7 ved UiB. Brosjyren deles ut til nye brukere og gir mange nyttige tips både om Windows 7 og Office 2010. Det egner seg bra både til egenopplæring og oppslag.

Trenger du kurs, vil vi anbefale vår kursleverandør Visma Ajourit. Se itkurs.uib.no for kurstider, priser og påmelding.

Denne informasjonen fra Microsoft kan også være nyttig: