Forskjell mellom versjoner av «Wikihost»

Fra IT-hjelp UiB
m (Bestilling av nye wikier er avviklet enn så lenge)
 
(95 mellomliggende revisjoner av 7 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
== En Wiki tjeneste for Universitetet i Bergen ([https://it.uib.no/en/Wikihost english]) ==
+
== En Wiki tjeneste levert av Universitetet i Bergen ([https://it.uib.no/en/Wikihost english]) ==
  
wikihost.uib.no er en Mediawiki tjeneste som IT avdelingen tilbyr til fakulteter, institutter, avdelinger og forskningsgrupper ved UIB.
+
"WIKIHOST" er enn så lenge en tjeneste som IT avdelingen tilbyr til ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen.
 +
 
 +
<div class="w3-container w3-center w3-round-large" style="border:3px solid black; color:black; background-color:lightyellow;padding:10px;display:block;margin:10px;">'''Men! Wikihost tjenesten er under vurdering og det er sannsynlig at den blir avviklet innen 2023.'''</div>
 +
 
 +
Les om tjenesten her:
 +
* https://hjelp.uib.no/tas/secure/assetmgmt/card.html?unid=aa95f3bf-dbd5-4214-a70d-df2931253b90
 +
 
 +
==Teste ut en Wiki nå?==
 +
 
 +
Her er test wiki'en hvor en fritt prøve seg fram i:
 +
 
 +
* https://wikihost.uib.no/testwiki
  
 
== Hva er Wiki? ==
 
== Hva er Wiki? ==
  
Med Wiki kan en produsere informasjon sammen med andre på en enkel måte.
+
* Med Wiki kan en produsere tekstelig informasjon sammen med andre på en enkel måte. Wikepedia er et godt eksempel, og Wikihost tjenesten bruker samme teknologi: [http://mediawiki.org/ Mediawiki] En velger selv om wiki'en skal være tilgjengelig åpent på nett eller kun for en spesifisert liste av brukere.
  
Wikepedia er et godt eksempel, og Wikihost tjenesten bruker samme teknologi: [http://mediawiki.org/ Mediawiki]
+
* En må være bruker i Wiki'en for å kunne endre på innhold.
 +
* Alle endringer blir tatt vare på i såkalte revisjoner. En kan da sammenligne forskjellen i teksten fra en versjon til den neste.
 +
* En kan registrere en “watch” som gjør at en får tilsendt en epost hver gang noen andre gjør en endring på de wiki-sidene du ønsker å følge oppdateringene på.
 +
* Wiki er et publiseringsverktøy eksternt eller internt der mange kan delta og bidra med sine kunnskaper og erfaringer.
  
En velger selv om informasjonen skal være tilgjengelig for hele UIB eller kun for sin egen ‘wiki’ gruppe.
+
==Hva en Wiki ikke kan løse==
 +
* En Wiki kan ikke gi avansert dokument-håndtering. Det er likevel fullt mulig å laste opp dokumenter. Multifil opplasting med drag-and-drop er støttet. Vi anbefaler likevel ikke å bruke en Wiki for å dele dokumenter. Det finnes andre løsninger for dette. Se [[Office365]]
 +
* Det er ikke mulig å styre tilgang på enkeltartikler. En Wiki er laget for åpenhet. Om en ønsker å begrense innsyn til enkelt artikler, så er ikke en Wiki løsningen. Bruk da heller [[Office365]]
  
Med Wiki vil flere kunne jobbe med samme informasjon samtidig.
+
== Ønsker du en Mediawiki instans for deg, ditt fakultet, institutt, avdeling eller forskningsgruppe? ==
  
Alle endringer blir tatt vare på i revisjoner.
+
Du får:
  
En kan også registrere en “watch” som gjør at en får tilsendt en epost
+
# En egen Mediawiki installasjon, installert og driftet av oss, også kalt en wiki-instans
 +
# Muligheter for å gi tilgang til andre brukere ved UiB
 +
# Det er mulig å få opprettet kontoer dersom det er personer fra andre institusjoner utenfor UiB som skal ha tilgang
 +
# IT avdelingen vil sørge for backup av dataene som ligger i databasen og opplastede filer
 +
# IT avdelingen vil sørge for å oppgradere når nye versjoner av Mediawiki blir lansert
 +
# IT avdelingen vil sørge for generell sikkerhet i webapplikasjonen
  
hver gang noen andre gjør en endring de wiki-sidene du ønsker å følge oppdateringene på.
+
Din wiki’en bli tilgjengelig :
 +
http://wiki.uib.no/navnpaawikien
  
Wiki er et publiseringsverktøy der mange kan delta og bidra med sine kunnskaper og erfaringer.
+
=== Extensions ===
 +
Liste over  [[Wikihost#Installerte_og_tilgjenglige_extensions |  installerte extensions ]] finner du lenger nede på denne siden.
  
 +
<span class="w3-btn w3-white w3-border w3-border-black w3-round-xlarge">'''[[Wikihost bestilling|Bestill din wiki]]'''</span>
  
== Ønsker du en Mediawiki instans for ditt fakultet, institutt, avdeling eller forskningsgruppe? ==
+
== Brukerstøtte==
  
Du får:
+
Vi kan dessverre ikke gi brukerstøtte i hvordan en lager wiki-sider og hvordan en kan jobbe i wiki’en.
  
- en egen Mediawiki installasjon, installert av oss, også kalt en wiki-instans
+
Vi tror samtidig at det er lett å komme i gang, og en kan fort finne ut av hvordan en kan bruke wiki'en.
  
- muligheter for å administrere tilgangen til andre brukere fra UiB
+
Om du skulle få problemer eller har spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt! Lag en sak til oss på:
  
- det er også mulig å lage kontoer dersom det er personer fra andre institusjoner utenfor UiB som skal ha tilgang
+
* https://hjelp.uib.no
  
- IT avdelingen vil sørge for backup av dataene som ligger i databasen
+
(merk saken: Wikihost)
  
- IT avdelingen vil sørge for å oppgradere når det er tid for nye versjoner
+
== Bruk av video på wiki.uib.no ==
  
Normalt vil wiki’en bli tilgjengelig på:
+
Det er begrenset med muligheter for å strømme video direkte fra wiki.uib.no. Vi anbefaler at du konverterer videofilen din til OGG-format dersom du ønsker å strømme direkte fra wiki.uib.no. Dersom du bruker <code>Firefox</code> kan du benytte et programtilegg som heter <code>Fireogg</code>.
  
<pre>[http://wikihost.uib.no/XXXwiki http://wikihost.uib.no/XXXwiki]</pre>
+
En annen mulighet er å eksportere direkte til OGG-format via redigeringsprogrammet du benytter. Sjekk dokumentasjonen for programmet ditt for å finne ut hvordan dette kan konfigureres.
  
hvor XXXwiki er navnet selve wiki’en.
+
I grove trekk fungerer <code>Fireogg</code> denne måten:
  
=== Extensions ===
+
#Start <code>Firefox</code> og installer <code>Fireogg</code>. Den er tilgjengelig via http://firefogg.org/
 +
#Velg <code>Verktøy | Make web video</code> fra verktøylinjen i <code>Firefox</code>.
 +
#Velg videofil du ønsker å konvertere og sett formatet til <code>Ogg (Theora/Vorbis)</code>
 +
#Last opp filen til ønsket wiki og benytt følgende kode på wiki-siden for å legge til videofilen:
  
Noen har ønsker om spesielle extensions utover det som tilbys.
+
<pre>[[File:filnavn.ogv]]</pre>
  
Disse ønskene kan meldes inn via [http://bs.uib.no/ http://bs.uib.no] (merk saken med ''extension, wikhost'')
+
'''MERK!''' Bruk av videofiler på wiki.uib.no krever at programtilegget <code>OGGHandler</code> er aktivert for din wiki.
  
Men: selv om vi ønsker å kunne tilby det meste av funksjonalitet, forbeholder vi oss retten til å avgjøre om
+
'''MERK!''' For å se video direkte i nettleseren på wiki.uib.no må du benytte en nettleser som støtter [http://en.wikipedia.org/wiki/Ogg OGG] enten direkte eller via et programtilegg.
  
extensionen blir installert.
+
=== Eksempel på OGG/Theora video ===
  
Her er listen over foreløpige installerte extensions som en kan velge mellom:
+
[[Fil:Fireogg small.ogv]]
  
<pre>BrowseImages CategoryTree CategoryWatch CharInsert Cite DiscussionThreading FCKeditor freemind Gadgets GoogleMaps
+
Dersom du kan spille av dette video-klippet direkte i nettleseren din så har allerede støtte for OGG og trenger ikke å utføre noen endringer.
Interwiki JSKitNavigator JSKitRating MobileSkin MultiCategorySearch MultiUpload ParserFunctions RSSReader
 
SelectCategoryTagCloud StringFunctions StubManager WildcardSearch</pre>
 
  
name="Dersom_du_.C3.B8nsker_opprettelsen_av_en_ny_wiki-instans"
+
=== Embedding av eksterne videofiler ===
  
== Dersom du ønsker opprettelsen av en ny wiki-instans ==
+
Dersom du ønsker å inkludere en ekstern videofil fra f. eks. YouTube så kan du benytte følgende kode:
  
Gå til [https://bs.uib.no/ https://bs.uib.no] (Lag ny sak/issue, og referer til denne siden).
+
<pre>{{#ev:youtubehd|3ZDL3rbHIGs|600|left|Dette videoklippet er hentet fra YouTube.}}</pre>
  
=== Vi ber om at følgende punkter besvares: ===
+
Det er også mulig å hente fra andre nettsteder. Dokumentasjon på hvordan man gjør dette finner du her:
  
<pre>- Hva skal wiki-instansen hete? Kort navnebeskrivelse. F.eks PROWIKI</pre> <pre>- hvilket språk skal wiki'en være på? (engelsk,norsk,nynorsk)</pre> <pre>- Skal wiki'en være lesbar for hele verden?</pre> <pre>- hvem ved UiB skal kunne logge inn på wiki'en for å kunne endre på innholdet? (organisasjon, stedskode, brukerkontoer). Kan endres etterhvert.</pre> <pre>- Gi evt. en liste med: fornavn, etternavn og UIB brukernavn for de som skal ha administrator-rettigheter i wiki'en (sysop og bureacrat rettigheter).</pre> <pre>- Skal alle ved din institusjon kunne lese og endre på innholdet?</pre>
+
http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo
  
 +
<b>MERK!</b> Bruk av embedding krever at programtilegget <code>EmbedVideo</code> er aktivert for din wiki.
  
== Brukerstøtte ==
+
Du kan også bruke wiki'ens Widget extension om den er aktivert. Da kan en f.eks legge til en video fra Youtube på denne måten:
 +
<nowiki>{{#widget:YouTube|id=Gs2q9JnMnWs}}</nowiki>
  
Vi gir dessverre ikke brukerstøtte i hvordan en lager wiki-sider og hvordan en kan jobbe i wiki’en.
+
som vil da gi eksempelvis:
  
Her anbefales det at en leser gjennom dokumentasjonen:
+
{{#widget:YouTube|id=Gs2q9JnMnWs}}
  
[http://www.mediawiki.org/wiki/Project:Help http://www.mediawiki.org/wiki/Project:Help]
+
==Startsider fra Mediawiki==
 +
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Project:Help http://www.mediawiki.org/wiki/Project:Help]
 +
* [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents]
  
[http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents]
+
==Mediawiki==
Les mer om Mediawiki her:
+
* [http://www.mediawiki.org/ http://www.mediawiki.org/]
[http://www.mediawiki.org/ http://www.mediawiki.org/]
 
  
Noen av våre Mediawiki instanser:
+
==Mediawiki instansene ved UiB i dag==
  
* [http://ithjelp.uib.no/ http://ithjelp.uib.no]
+
<rss>https://wiki.app.uib.no/info/all_wikis.rss</rss>
* [http://ithelp.uib.no/ http://ithelp.uib.no]
 
* [https://wikihost.uib.no/itwiki https://wikihost.uib.no/itwiki]
 
* [https://wikihost.uib.no/akuttmedisin https://wikihost.uib.no/akuttmedisin]
 
* [https://wikihost.uib.no/cipr https://wikihost.uib.no/cipr]
 
* [https://wikihost.uib.no/digitalkultur https://wikihost.uib.no/digitalkultur]
 
* [https://wikihost.uib.no/etwiki https://wikihost.uib.no/etwiki]
 
* [https://wikihost.uib.no/ewwiki https://wikihost.uib.no/ewwiki]
 
* [https://wikihost.uib.no/fdwiki https://wikihost.uib.no/fdwiki]
 
* [https://wikihost.uib.no/fribyte https://wikihost.uib.no/fribyte]
 
* [https://wikihost.uib.no/hevas09 https://wikihost.uib.no/hevas09]
 
* [https://wikihost.uib.no/hffawiki https://wikihost.uib.no/hffawiki]
 
* [https://wikihost.uib.no/ift https://wikihost.uib.no/ift]
 
* [https://wikihost.uib.no/iitechdoc https://wikihost.uib.no/iitechdoc]
 
* [https://wikihost.uib.no/klimawiki https://wikihost.uib.no/klimawiki]
 
* [https://wikihost.uib.no/matnat https://wikihost.uib.no/matnat]
 
* [https://wikihost.uib.no/mofastudwiki https://wikihost.uib.no/mofastudwiki]
 
* [https://wikihost.uib.no/mofawiki https://wikihost.uib.no/mofawiki]
 
* [https://wikihost.uib.no/persokwiki https://wikihost.uib.no/persokwiki]
 
* [https://wikihost.uib.no/promise https://wikihost.uib.no/promise]
 
* [https://wikihost.uib.no/psyfawiki https://wikihost.uib.no/psyfawiki]
 
* [https://wikihost.uib.no/romfysikkwiki https://wikihost.uib.no/romfysikkwiki]
 
* [https://wikihost.uib.no/uawiki https://wikihost.uib.no/uawiki]
 
* [https://wikihost.uib.no/uibkvant https://wikihost.uib.no/uibkvant]
 
  
IT avdelingen, Universitetet i Bergen
+
==Installerte og tilgjengelige extensions==
 +
Om du har en extension som du ønsker å teste ut, gi oss en lyd så kan vi prøve å installere denne for din Wiki.
 +
Noen av disse må aktiveres av IT-avdelingen for hver enkelt wiki-instans. Dette kan man gjøre ved å opprette en issue hos [https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=7c2ee4f3887e4dc09015934cf56dff68 brukerstøtte].
 +
<rss>http://wiki.uib.no/info/wikihost_extensions.rss</rss>
  
 
[[en:Wikihost]]
 
[[en:Wikihost]]
  
 +
[[Kategori:Vevtjenester]]
 +
[[Kategori:Vevtjenester]]
 
[[Kategori:Vevtjenester]]
 
[[Kategori:Vevtjenester]]

Nåværende revisjon fra 30. nov. 2022 kl. 19:33

En Wiki tjeneste levert av Universitetet i Bergen (english)

"WIKIHOST" er enn så lenge en tjeneste som IT avdelingen tilbyr til ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen.

Men! Wikihost tjenesten er under vurdering og det er sannsynlig at den blir avviklet innen 2023.

Les om tjenesten her:

Teste ut en Wiki nå?

Her er test wiki'en hvor en fritt prøve seg fram i:

Hva er Wiki?

 • Med Wiki kan en produsere tekstelig informasjon sammen med andre på en enkel måte. Wikepedia er et godt eksempel, og Wikihost tjenesten bruker samme teknologi: Mediawiki En velger selv om wiki'en skal være tilgjengelig åpent på nett eller kun for en spesifisert liste av brukere.
 • En må være bruker i Wiki'en for å kunne endre på innhold.
 • Alle endringer blir tatt vare på i såkalte revisjoner. En kan da sammenligne forskjellen i teksten fra en versjon til den neste.
 • En kan registrere en “watch” som gjør at en får tilsendt en epost hver gang noen andre gjør en endring på de wiki-sidene du ønsker å følge oppdateringene på.
 • Wiki er et publiseringsverktøy eksternt eller internt der mange kan delta og bidra med sine kunnskaper og erfaringer.

Hva en Wiki ikke kan løse

 • En Wiki kan ikke gi avansert dokument-håndtering. Det er likevel fullt mulig å laste opp dokumenter. Multifil opplasting med drag-and-drop er støttet. Vi anbefaler likevel ikke å bruke en Wiki for å dele dokumenter. Det finnes andre løsninger for dette. Se Office365
 • Det er ikke mulig å styre tilgang på enkeltartikler. En Wiki er laget for åpenhet. Om en ønsker å begrense innsyn til enkelt artikler, så er ikke en Wiki løsningen. Bruk da heller Office365

Ønsker du en Mediawiki instans for deg, ditt fakultet, institutt, avdeling eller forskningsgruppe?

Du får:

 1. En egen Mediawiki installasjon, installert og driftet av oss, også kalt en wiki-instans
 2. Muligheter for å gi tilgang til andre brukere ved UiB
 3. Det er mulig å få opprettet kontoer dersom det er personer fra andre institusjoner utenfor UiB som skal ha tilgang
 4. IT avdelingen vil sørge for backup av dataene som ligger i databasen og opplastede filer
 5. IT avdelingen vil sørge for å oppgradere når nye versjoner av Mediawiki blir lansert
 6. IT avdelingen vil sørge for generell sikkerhet i webapplikasjonen

Din wiki’en bli tilgjengelig på:

http://wiki.uib.no/navnpaawikien

Extensions

Liste over installerte extensions finner du lenger nede på denne siden.

Bestill din wiki

Brukerstøtte

Vi kan dessverre ikke gi brukerstøtte i hvordan en lager wiki-sider og hvordan en kan jobbe i wiki’en.

Vi tror samtidig at det er lett å komme i gang, og en kan fort finne ut av hvordan en kan bruke wiki'en.

Om du skulle få problemer eller har spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt! Lag en sak til oss på:

(merk saken: Wikihost)

Bruk av video på wiki.uib.no

Det er begrenset med muligheter for å strømme video direkte fra wiki.uib.no. Vi anbefaler at du konverterer videofilen din til OGG-format dersom du ønsker å strømme direkte fra wiki.uib.no. Dersom du bruker Firefox kan du benytte et programtilegg som heter Fireogg.

En annen mulighet er å eksportere direkte til OGG-format via redigeringsprogrammet du benytter. Sjekk dokumentasjonen for programmet ditt for å finne ut hvordan dette kan konfigureres.

I grove trekk fungerer Fireogg på denne måten:

 1. Start Firefox og installer Fireogg. Den er tilgjengelig via http://firefogg.org/
 2. Velg Verktøy | Make web video fra verktøylinjen i Firefox.
 3. Velg videofil du ønsker å konvertere og sett formatet til Ogg (Theora/Vorbis)
 4. Last opp filen til ønsket wiki og benytt følgende kode på wiki-siden for å legge til videofilen:
[[File:filnavn.ogv]]

MERK! Bruk av videofiler på wiki.uib.no krever at programtilegget OGGHandler er aktivert for din wiki.

MERK! For å se video direkte i nettleseren på wiki.uib.no må du benytte en nettleser som støtter OGG enten direkte eller via et programtilegg.

Eksempel på OGG/Theora video

Dersom du kan spille av dette video-klippet direkte i nettleseren din så har allerede støtte for OGG og trenger ikke å utføre noen endringer.

Embedding av eksterne videofiler

Dersom du ønsker å inkludere en ekstern videofil fra f. eks. YouTube så kan du benytte følgende kode:

{{#ev:youtubehd|3ZDL3rbHIGs|600|left|Dette videoklippet er hentet fra YouTube.}}

Det er også mulig å hente fra andre nettsteder. Dokumentasjon på hvordan man gjør dette finner du her:

http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo

MERK! Bruk av embedding krever at programtilegget EmbedVideo er aktivert for din wiki.

Du kan også bruke wiki'ens Widget extension om den er aktivert. Da kan en f.eks legge til en video fra Youtube på denne måten: {{#widget:YouTube|id=Gs2q9JnMnWs}}

som vil da gi eksempelvis:

Startsider fra Mediawiki

Mediawiki

Mediawiki instansene ved UiB i dag

Installerte og tilgjengelige extensions

Om du har en extension som du ønsker å teste ut, gi oss en lyd så kan vi prøve å installere denne for din Wiki. Noen av disse må aktiveres av IT-avdelingen for hver enkelt wiki-instans. Dette kan man gjøre ved å opprette en issue hos brukerstøtte.