Webhotellet ved UiB - FAQ

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 5. mar. 2020 kl. 21:32 av Mihho (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Viktig melding.gif Trenger oversettelse! Denne siden eksisterer kun på norsk eller er mer innholdsrik på norsk og trenger oversettelse. Translate this page with Google:

Ofte stilte spørsmål om "Webhotell" tjenestene

Jeg greier ikke å kople meg opp mot folk.uib.no lenger. Hva er galt?

Tidligere kunne en kople seg opp med følgende sti:

\\folk.uib.no\katalognavn

Dette fungerer ikke lenger. Alternativ sti er nå:

\\radisson7.uib.no\katalognavn

Utenfor UiB nettverket så må en først kople opp med VPN mot UiB for at det skal fungere.

En kan også benytte Secure FTP, da må en kople seg opp mot serveren:

login.uib.no

og stien her til katalogene er:

/Data/www/folk
/Data/www/org
/Data/www/kurs

Hvor kan jeg finne informasjon om webhotell tjenestene?

Informasjon om webhotellet kan en finne her:

Tidligere var det en tjeneste som het Egendriftet Løsning (LAMP). Er denne nedlagt?

Selve serverne (Hostel og Kro) kjører i dag med de eksisterende nettsidene der. Det blir ikke satt opp flere nettsider på disse serveren uten spesiell avtale og godkjenning. Tjenesten Egendriftet Løsning er ikke lenger en tilbudt tjeneste, og på sikt kan den bli nedlagt. Derfor anbefaler vi at alle som ønsker å installere sine egne webapplikasjoner om å lese om UH-iaas og så selv sette opp sin egen server. Mer om UH-iaas:

Om en kun trenger en nettside så kan alle ta i bruk vår Wordpress multisite løsning. Les mer om Wordpress her:

Jeg har hørt at Folk og Org skal avvikles, stemmer det?

Det er diskutert at folk.uib.no og org.uib.no skal avvikles. Det er likevel ikke bestemt en dato for når avviklingen skal gjennomføres.

Det betyr at enn så lenge så kan en bruke tjenestene slik de foreligger i dag.

Det vil bli sendt ut epost til brukerne av tjenestene i god tid før noe blir slått av eller avviklet.

Det er rimelig at en må få god tid til å kunne flytte det en har i dag over på andre tjenester.

Hvor lenge blir dataene liggende på folk.uib.no?

Når du slutter på UiB så blir katalogene og filene du har under folk.uib.no automatisk slettet.

Hvor mye kan jeg lagre på folk.uib.no?

Vi hadde tidligere en begresning per bruker. Denne er nå opphevet. Det betyr at hele disken deles i felleskap. Dersom en dumper inn hundrevis av GB så går disken full, og da får ingen lagre noe lenger. Derfor bør en rydde og slette filer når en kan. Det er i dag (5. mars 2020) brukt:

953 GB

av totalt

1 TB

Det betyr at det er igjen:

98 GB

Hva er Folk og Org?

folk.uib.no er en webtjeneste som tilbyr statisk html. Her kan legge ut html filer, og andre typer filer også, og så blir de tilgjengelig på web. Dersom du har brukernavnet: aaa001 så blir lenken:

Nettsider på org.uib.no er i dag listet her:

Hvordan kopler jeg meg opp mot folk.uib.no og org.uib.no? Jeg har en nettside der i dag som jeg må oppdatere

Det er 2 måter:

  1. SSH/SFTP:

Logg inn på serveren login.uib.no med SSH. Stien til din katalog ligger da under:

/Data/www/folk

eller

/Data/www/org
  1. SAMBA

I Windows Explorer så mapper du opp med:

\\radisson7.uib.no\brukernavn

evt.

\\radisson7.uib.no\orgmappe

Må det være nettsider på folk.uib.no eller kan jeg bruke tjenesten til å dele andre filer på nett?

Neida, du må ikke ha nettsider der. Om du bare ønsker å dele andre typer filer, f.eks filer som du har generert i forskningen/undervisningen din og som du ønsker å dele med andre, så kan du fint kopiere disse til folk.uib.no i din mappe.

Finnes det andre måter å dele filer på her ved UiB?

Ja, selvfølgelig. Du kan bruke denne anbefalte tjenesten:

Og alle skal også ha tilgang til Office365 hvor de også kan dele filer/dokumenter. Her vil en også kunne ha samskrivingsfunksjonalitet om en ønsker å jobbe på samme Excel/word dokument samtidig. Om du har veldig store filer, så kan du benytte Uninett sin Filesender tjeneste:

Hva er Kurs?

kurs.uib.no tilbyr tilsvarende som for folk.uib.no og org.uib.no altså mapper for html,css og javascript filer. Det er lagt inn en del online kurser her laget i litt eldre teknologi som flash m.m. En kan se hvilke kurs dette er her:

Det blir ikke opprettet flere nettsider på org.uib.no og kurs.uib.no uten spesiell avtale og godkjenning.

Jeg har hørt at det finnes en egen PHP/MariaDB server? Kan jeg få tilgang til den?

Det er satt opp en egen server (Turing) for PHP og MariaDB. Det er i dag i hovedsak DIKULT kurser som benytter denne. Det er ingenting i veien for at andre også kan få tilgang. Serveren brukes til html, css, javascript og PHP programmering.

Innlogging til turing.uib.no gjøres med SSH. Dersom du ønsker tilgang så må du bestille det via TopDesk: http://hjelp.uib.no NB: Data på Turing serveren må regnes som midlertidige. Vi har ingen avtale om langtidslagring av data på den boksen. Selv om vi ikke aktivt sletter data der, så kan vi ikke garantere at data tas vare på når f.eks operativ systemet må oppgraderes.

Jeg trenger noe node.js og python, kan jeg få det installert et sted?

Vi kan dessverre ikke installere andre programpakker enn de vi tilbyr i dag som i hovedsak er kun PHP og Mysql (MariaDB). Det vi anbefaler er at en setter opp sin egen server i UH-iaas. Da kan en installere det en måtte behøve selv. Les mer om UH-iaas her for hvordan du kommer i gang:

gruppen får ikke skrivetilgang etter at jeg har lastet opp en ny fil med SFTP

Det er fordi standard er at det er kun eier som har skriverettigheter til filer. Dette kan løses med at en setter riktige default file og folder permissions i SFTP klient programvaren. Se bilde hvor en kan se at 664 og 775 vil gi gruppen til en fil også skrive rettigheter.

Sftp-default-file-folder-permissions.jpg

Kan jeg få FTP tilgang slik at jeg kan endre på utseende på Bloggen (navn.w.uib.no) min?

Nei, det er ikke mulig. [Blogg] tjenesten (Wordpress multi-instans system) er et PHP/MYSQL basert system, og nettsidene oppdateres dynamisk.

Dersom en har behov for å endre på utseende til en nettside/blogg i Blogg-tjenesten (Wordpress-instans, så må en se på Atahualpa temaet. Her kan en gjøre det meste.

Se også Wordpress

Tilgang til personer som ikke har UiB konto

Er det mulig å gi tilgang til personer som ikke har UiB konto?

Svar: Det kommer anpå.

Dersom en mener tilgang til en Wiki eller Blogg, så er dette mulig. Det gjøres ved at kontoen opprettes i selve Wiki'en eller Bloggen, ler mer om dette på Wiki-tips og Blogg-tips.

Når det gjelder tilgang til selve Linux-serverne, altså mulighet for å kunne logge inn vha SSH, så er dette ikke mulig. Dette er også i de aller fleste tilfellene også ikke mulig for UiB brukere. Det er kun tjenesten Folk (folk.uib.no), som i utgangspunktet tillater alle ansatte og studenter å logge inn med SSH.

All innlogging på serverne med SSH og Putty kan kun gjøres av personer som har gyldig UiB konto.

For at eksterne skal kunne logge inn må det opprettes en konto i SEBRA for disse personene.

Det er kun Sebra godkjennerne som kan opprette slike kontoer.

Liste over Sebra godkjennere finner en på følgende url: https://sebra.uib.no/sebra/Register/anvisere

Mulig å flytte innhold fra en wordpress-blogg til en annen?

Er det mulig å flytte innhold fra en blogg til en annen?

Svar: Det skal være mulig. Bruk Tools - Import/export i admin-grensesnittet. Eventuelle feil eller ukorrektheter etter en import må en selv løse og finne ut av.

Informasjon som kan være til hjelp:

Reklame

Blogger som opprettes hos wordpress.com får automatisk tredjeparts reklame. Hvordan er det med bloggene under .w.uib.no?

Svar: Det er ingen reklame på våre Webhotell servere/tjenester.

Eget domene

Er det mulig å kjøpe eget domene og få dette lagt inn via domain-mapping i en blogg? F.eks www.foobar.com eller www.foobar.no?

Svar: Nei. Det er tekniske utfordringer i løsningen som gjør at dette ikke lenger er mulig. Om du likevel oppretter et domene hos en annen leverandør utenfor UiB, så kan du be leverandøren om å lage en redirigering mot bloggen din her på UiB.

Eget .uib.no domene

Er det mulig å få eget .uib.no domene? For eksempel: foobar.uib.no?

Svar: Tidligere var det mulig å få eget domene. Men, nå har vi fått krav til at alle nettsider skal etableres med SSL (https). Det gir en utfordring teknisk for SSL sertifikater. Derfor er det i utgangspunktet ikke mulig å få eget domenenavn. Det betyr at nettsider i Wordpress vil være på formen:

navn.w.uib.no

w står for wordpress

hvor navn er navnet på nettsiden din. Egendriftede nettsider/løsninger vil ha formen:

navn.h.uib.no

h står for hotell

Tilsvarende gjelder også for wiki nettsider, disse vil være på formen:

wiki.uib.no/navn

Dersom det er overveiende gode grunner til eget uib.no domenenavn, så må det foreligge godkjenning hos Kommunikasjonsavdelingen og IT avdelingen før domenet opprettes og SSL sertifikatet bestilles/etableres.

Selv om domenet blir etablert, så vil en likevel kun få en redirigering slik at domenenavnet peker til de adressene som er gitt over. Altså om en har fått opprettet:

minforskning.uib.no

og ønsker at denne skal peke mot en wordpress nettside, så blir det da en redirigering slik at:

minforskning.uib.no -> minforskning.w.uib.no

Dette gjelder for alle webtjenestene vi har.

Access denied

Jeg får "access denied" når jeg prøver å aksessere visse sider og filer på min hjemmeside. Eksempelvis: http://folk.uib.no/mittbrukernavn/sti/til/fil Hva kan jeg gjøre?

Svar: Rettighetene må settes riktig på filer og kataloger for at verden skal kunne lese disse. Om du har Linux, gjøres dette ved å kjøre følgende kommando på filer:

chmod 644 filnavn

For kataloger er kommandoen:

chmod 755 katalognavn

I Windows verden bruker du explorer og går til url'en \\folk.uib.no\mittbrukernavn\sti\til\

høyreklikk på filen/katalogen, velge 'security', og sett at Everyone skal ha 'read' rettigheter.

Access-denied-folk-read-everyone.png

Aksess til Mysql på Hostel serveren

Jeg skulle gjerne ha aksessert Mysql serveren på Egendriftet løsning utenfor UiB. Er dette mulig?

Svar: Ja, det er mulig ved at en bruker noe som heter en ssh-tunnel. Du kan lese følgende bruksanvisning for hvordan dette kan gjøres:

Putty_og_SSH_tunnel