Forskjell mellom versjoner av «Webhotellet ved UiB - FAQ»

Fra IT-hjelp UiB
m (Litt om egendriftet løsning)
(Legger til url til kursserveren Turing)
 
(61 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
[[en:Webhotel_at_UiB_-_FAQ]]
+
<div class="w3-container w3-center w3-round-large" style="border:3px solid black; color:white; background-color:#E8A317;padding:10px;display:block;margin:10px;">'''Det er ikke lenger nattlig backup av data på tjenestene folk.uib.no/org.uib.no og kurs.uib.no! Alle som har data på Folk/Org/Kurs må selv sørge for at de har en ekstra kopi av filene.'''</div>
 +
{{Trenger oversettelse}}
 +
'''Ofte stilte spørsmål om "Webhotell" tjenestene'''
 +
==Hva er Folk og Org?==
 +
folk.uib.no og org.uib.no er webtjenester som tilbyr publisering av statisk html. Her kan en legge ut html filer, og andre typer filer også, og så blir de tilgjengelig på web. Dersom du har brukernavnet: aaa001
 +
så blir lenken:
 +
* <nowiki>https://folk.uib.no/aaa001</nowiki>
 +
 
 +
Nettsider på org.uib.no er i dag listet her:
 +
* https://org.uib.no
 +
 
 +
I og med at det er bestemt at nettsteder på Folk og Org blir lagt ned 30. desember 2022, så blir det ikke opprettet flere webkataloger på disse.
 +
 
 +
==Jeg har hørt at Folk og Org skal avvikles, stemmer det?==
 +
Det er nå bestemt av ledelsen ved IT-avdelingen at nettstedene på Folk/Org/Kurs skal legges ned 30. desember 2022.
 +
 
 +
Det er sendt ut epost til alle brukerne av disse tjenestene. Kopi av denne eposten kan en se her:
 +
* https://folk.uib.no
 +
 
 +
Dersom en mener at nettsidene ikke kan flyttes, så kan en søke om å få nettsiden gjenopprettet. Benytt da i så fall dette skjemaet:
 +
* https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14037196
 +
 
 +
==Hvor lenge blir dataene liggende på folk.uib.no?==
 +
Når du slutter på UiB så blir katalogene og filene du har under folk.uib.no automatisk slettet etter regler fra Datatilsynet:
 +
* https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/retting-og-sletting/#:~:text=Sletting%20av%20personopplysninger,ikke%20har%20bedt%20om%20det.
 +
 
 +
==Hvor mye kan jeg lagre på folk.uib.no/org.uib.no?==
 +
Vi hadde tidligere en begresning per bruker/nettsted. Denne er nå opphevet. Det betyr at hele disken deles i felleskap. Dersom en dumper inn hundrevis av GB så går disken full, og da får ingen lagre noe lenger. Derfor bør en rydde og slette filer når en kan. Det er i dag (11. januar 2023) brukt:
 +
1,2T
 +
av totalt
 +
1,3T
 +
Det per dags dato ledig: 170G
 +
 
 +
==Hvordan kopler jeg meg opp mot folk.uib.no, org.uib.no og kurs.uib.no? Jeg har en nettside der i dag som jeg må oppdatere==
 +
===SSH/SFTP:===
 +
Logg inn på serveren login.uib.no med SSH. Stien til din katalog ligger da under:
 +
/Data/www/folk
 +
eller
 +
/Data/www/org
 +
===SAMBA===
 +
Start Windows Explorer (Fil Utforsker), skriv inn følgende sti(er) i lokasjonsfeltet:
 +
\\radisson7.uib.no\katalognavn
 +
\\radisson7.uib.no\uib-brukernavn
 +
 
 +
Når en blir bedt om brukernavn og passord, så kan det være at brukernavnet må skrives på formen:
 +
uib\brukernavn
 +
 
 +
==Jeg har et rsync cron-script som mha ssh nøkler automatisk overfører filer hver natt fra min maskin til min Folk katalog. Dette gjøres mot login.uib.no. Nå fungerer ikke dette lenger, hva er galt?==
 +
Det er innført to-faktor innlogging for SSH/SFTP mot login.uib.no, og det gjør at dette ikke lenger vil fungere automatisk. Vi kan åpne opp direkte mot serveren som huser folk.uib.no katalogene på forespørsel. For å få dette opprettet må du lage en sak til hjelp.uib.no. Merk saken:
 +
Har problem med overføring til min Folk konto på login.uib.no. Ønsker overføring til Radisson7.
 +
Merk saken: Team Publisering
  
=Ofte stilte spørsmål om "Webhotell" tjenestene=
+
==Jeg greier ikke å kople meg opp mot folk.uib.no lenger. Hva er galt?==
 +
En skal kunne kople seg opp med følgende sti smb/cifs:
 +
\\radisson7.uib.no\katalognavn
 +
Samba var tenkt avviklet på serveren, men vi drifter tjenesten enn så lenge. En kan også benytte SFTP for å kunne oppdatere innhold på folk.uib.no og org.uib.no.
 +
Husk at dersom en prøver å kople opp via stien, så må en være tilkoplet UiB sin VPN (https://it.uib.no/Vpn) for at det skal fungere.
 +
 
 +
En kan benytte SFTP (secure file transfer), da må en kople seg opp mot serveren:
 +
login.uib.no
 +
og stiene her til katalogene er:
 +
/Data/www/folk
 +
/Data/www/org
 +
/Data/www/kurs
  
 
==Hvor kan jeg finne informasjon om webhotell tjenestene?==
 
==Hvor kan jeg finne informasjon om webhotell tjenestene?==
Linje 8: Linje 69:
  
 
==Tidligere var det en tjeneste som het Egendriftet Løsning (LAMP). Er denne nedlagt?==
 
==Tidligere var det en tjeneste som het Egendriftet Løsning (LAMP). Er denne nedlagt?==
Selve serverne (Hostel og Kro) kjører i dag med de eksisterende nettsidene der. Det blir ikke satt opp flere nettsider på disse serveren uten spesiell avtale og godkjenning.
+
Serveren Kro kjører i dag med de eksisterende nettsidene der. Det blir ikke satt opp flere nettsider på disse serveren uten spesiell avtale og godkjenning.
 +
 
 
Tjenesten Egendriftet Løsning er ikke lenger en tilbudt tjeneste, og på sikt kan den bli nedlagt.
 
Tjenesten Egendriftet Løsning er ikke lenger en tilbudt tjeneste, og på sikt kan den bli nedlagt.
Derfor anbefaler vi at alle som ønsker å sette nettsider om å lese om UH-iaas og så selv sette opp sin egen server. Mer om UH-iaas:
+
 
 +
Derfor anbefaler vi at alle som ønsker å installere sine egne webapplikasjoner om å lese om UH-iaas og så selv vurdere å sette opp egen server. Mer om UH-iaas:
 
* https://it.uib.no/UH-IaaS
 
* https://it.uib.no/UH-IaaS
  
==Jeg har hørt at Folk og Org skal avvikles, stemmer det?==
+
Om en kun trenger en nettside så kan alle ta i bruk vår Wordpress multisite løsning. Les mer om Wordpress her:
Det er diskutert at folk.uib.no og org.uib.no skal avvikles. Men det er fortsatt ikke bestemt en dato eller for hvordan en slik avvikling skal gjennomføres.
+
* [[Wordpress]]
Det betyr at enn så lenge så kan en bruke tjenestene slik de foreligger i dag.
+
 
 +
==det være nettsider på folk.uib.no eller kan jeg bruke tjenesten til å dele andre filer på nett?==
 +
Neida, du må ikke ha nettsider der. Om du bare ønsker å dele andre typer filer, f.eks filer som du har generert i forskningen/undervisningen din og som du ønsker å dele med andre, så kan du fint kopiere disse til folk.uib.no i din mappe.
 +
 
 +
==Finnes det andre måter å dele filer på her ved UiB?==
 +
 
 +
Du kan bruke denne tjenesten for å dele filer med andre:
 +
* [[Filer.uib.no]]
  
==Hva er Folk og Org?==
+
Og alle skal også ha tilgang til [[Office365]] hvor de også kan dele filer/dokumenter. Her vil en også kunne ha samskrivingsfunksjonalitet om en ønsker å jobbe samme Excel/word dokument samtidig.
folk.uib.no er en webtjeneste som tilbyr statisk html. Her kan legge ut html filer, og andre typer filer også, og så blir de tilgjengelig web. Dersom du har brukernavnet: aaa001
 
så blir lenken:
 
* https://folk.uib.no/aaa001
 
  
Nettsider på org.uib.no er i dag listet her:
+
Om du har veldig store filer, så kan du benytte Uninett sin Filesender tjeneste:
* https://org.uib.no
+
* https://filesender.uninett.no/
  
 
==Hva er Kurs?==
 
==Hva er Kurs?==
kurs.uib.no tilbyr tilsvarende som for folk.uib.no og org.uib.no. Det er lagt inn en del online kurser her laget i litt eldre teknologi som flash m.m.
+
kurs.uib.no blir lagt ned 30. desember 2022.
En kan se hvilke kurs dette er her:
 
* https://kurs.uib.no
 
  
Det blir ikke opprettet flere nettsider på org.uib.no og kurs.uib.no uten spesiell avtale og godkjenning.
+
https://kurs.uib.no tilbyr tilsvarende som for folk.uib.no og org.uib.no altså mapper for html, css og javascript filer.
 +
Det er lagt inn noen kurser her laget i litt eldre teknologi. De nettsidene som er laget med Flash vil ikke virke, og blir stengt ned.
 +
 
 +
Det blir ikke opprettet flere nettsider kurs.uib.no uten spesiell avtale og godkjenning fra ledelsen.
  
 
==Jeg har hørt at det finnes en egen PHP/MariaDB server? Kan jeg få tilgang til den?==
 
==Jeg har hørt at det finnes en egen PHP/MariaDB server? Kan jeg få tilgang til den?==
Det er satt opp en egen server (Turing) for PHP og MariaDB. Det er i dag i hovedsak DIKULT kurser som benytter denne. Det er ingenting i veien for at andre også kan få tilgang.
+
Det er satt opp en egen server som er kalt Turing, for kurs ved UiB som trenger PHP og Mysql (MariaDB) databaser. Det er i dag i hovedsak DIKULT kurser ved Informasjonsvitenskap som benytter denne serveren i dag. Det er ingenting i veien for at andre også kan få tilgang.
Serveren brukes til html, css, javascript og PHP programmering.
+
Serveren kan benyttes til publisering av html, css, javascript og PHP filer.
 +
 
 +
Webkatalogene på Turing kan en se her:
 +
* https://kursserver.k.uib.no/
  
 
Innlogging til turing.uib.no gjøres med SSH. Dersom du ønsker tilgang så må du bestille det via TopDesk: http://hjelp.uib.no
 
Innlogging til turing.uib.no gjøres med SSH. Dersom du ønsker tilgang så må du bestille det via TopDesk: http://hjelp.uib.no
 +
 
'''NB: Data på Turing serveren må regnes som midlertidige. Vi har ingen avtale om langtidslagring av data på den boksen. Selv om vi ikke aktivt sletter data der, så kan vi ikke garantere at data tas vare på når f.eks operativ systemet må oppgraderes.'''
 
'''NB: Data på Turing serveren må regnes som midlertidige. Vi har ingen avtale om langtidslagring av data på den boksen. Selv om vi ikke aktivt sletter data der, så kan vi ikke garantere at data tas vare på når f.eks operativ systemet må oppgraderes.'''
  
Linje 45: Linje 117:
 
* https://it.uib.no/UH-IaaS
 
* https://it.uib.no/UH-IaaS
  
==gruppen får ikke skrivetilgang etter at jeg har lastet opp en ny fil med SFTP==
+
==Gruppen får ikke skrivetilgang etter at jeg har lastet opp en ny fil med SFTP==
 
Det er fordi standard er at det er kun eier som har skriverettigheter til filer.
 
Det er fordi standard er at det er kun eier som har skriverettigheter til filer.
 
Dette kan løses med at en setter riktige default file og folder permissions i SFTP klient programvaren.
 
Dette kan løses med at en setter riktige default file og folder permissions i SFTP klient programvaren.
Linje 51: Linje 123:
  
 
[[Fil:sftp-default-file-folder-permissions.jpg]]
 
[[Fil:sftp-default-file-folder-permissions.jpg]]
 +
 +
Du kan også gjøre det med Linux kommandoer:
 +
chmod 664 filnavn
 +
chmod 775 katalognavn
  
 
==Kan jeg få FTP tilgang slik at jeg kan endre på utseende på Bloggen (navn.w.uib.no) min?==
 
==Kan jeg få FTP tilgang slik at jeg kan endre på utseende på Bloggen (navn.w.uib.no) min?==
Linje 57: Linje 133:
 
Dersom en har behov for å endre på utseende til en nettside/blogg i Blogg-tjenesten (Wordpress-instans, så må en se på Atahualpa temaet. Her kan en gjøre det meste.
 
Dersom en har behov for å endre på utseende til en nettside/blogg i Blogg-tjenesten (Wordpress-instans, så må en se på Atahualpa temaet. Her kan en gjøre det meste.
  
Se også [[Blogg-tips]]
+
Se også [[Wordpress]]
  
 
==Tilgang til personer som ikke har UiB konto==
 
==Tilgang til personer som ikke har UiB konto==
 
Er det mulig å gi tilgang til personer som ikke har UiB konto?
 
Er det mulig å gi tilgang til personer som ikke har UiB konto?
  
'''Svar:''' Det kommer anpå.
+
'''Svar:''' I utgangspunktet ikke. Det er nå lagt sperre på innloggingen både for Wordpress og Wiki nettsteder, slik at en må være koplet til UiB sitt 129.177. nettverk for å kunne logge inn. Det betyr i praksis at en må være koplet på med VPN, som igjen krever at en har et UiB brukernavn. Løsningen er altså da å få opprettet en gjestekonto. Deretter installere VPN, og så logge inn. Vi la tidligere inn unntakslister på IP adresser for personer utenfor UiB. Denne praksisen går vi nå i stor grad bort fra. En kan få unntak, men kun ved spesielle behov og etter godkjenning.
  
Dersom en mener tilgang til en Wiki eller Blogg, så er dette mulig. Det gjøres ved at kontoen opprettes i selve Wiki'en eller Bloggen, ler mer om dette på [[Wiki-tips]] og [[Blogg-tips]].
+
Når det gjelder tilgang til selve Linux-serverne med SSH, så en alltid ha UiB konto.  
  
Når det gjelder tilgang til selve Linux-serverne, altså mulighet for å kunne logge inn vha SSH, så er dette ikke mulig. Dette er også i de aller fleste tilfellene også ikke mulig for UiB brukere. Det er kun tjenesten Folk (folk.uib.no), som i utgangspunktet tillater alle ansatte og studenter å logge inn med SSH.
+
For at eksterne skal kunne logge inn må det opprettes en konto for disse personene. Se [https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=19e33cac8ca04f50b376ab6811c7b5e1 informasjon om brukerkontoer og tilganger i UiBhjelp.]
 
 
All innlogging på serverne med SSH og Putty kan kun gjøres av personer som har gyldig UiB konto.
 
 
 
For at eksterne skal kunne logge inn må det opprettes en konto i [[SEBRA]] for disse personene.
 
 
 
Det er kun Sebra godkjennerne som kan opprette slike kontoer.
 
 
 
Liste over Sebra godkjennere finner en på følgende url: https://sebra.uib.no/sebra/Register/anvisere
 
  
 
==Mulig å flytte innhold fra en wordpress-blogg til en annen?==
 
==Mulig å flytte innhold fra en wordpress-blogg til en annen?==
Linje 96: Linje 164:
  
 
'''Svar:'''
 
'''Svar:'''
Nei. Det er tekniske utfordringer i løsningen som gjør at dette ikke lenger er mulig.
+
Nei. Det er tekniske utfordringer i løsningen som gjør at dette ikke lenger er mulig. Om du likevel oppretter et domene hos en annen leverandør utenfor UiB, så kan du be leverandøren om å lage en redirigering mot bloggen din her på UiB.
  
 
==Eget .uib.no domene==
 
==Eget .uib.no domene==
Linje 102: Linje 170:
  
 
'''Svar:'''
 
'''Svar:'''
Det må foreligge godkjenning av [http://www.uib.no/form Kommunikasjonsavdelingen] ved Universitetet i Bergen om eget domenenavn under .uib.no skal opprettes.
+
Nei, i utgangspunktet ikke. Nå har vi fått krav til at alle nettsider skal etableres med SSL (https), og det gir en utfordring teknisk for SSL sertifikater.
.uib.no adresser vil bli satt opp på redirect-server, som da vil redirigere til .w.uib.no nettstedet.
+
Derfor er det i utgangspunktet ikke mulig å få eget domenenavn. Det betyr at nettsider i Wordpress vil være på formen:
 +
navn.w.uib.no
 +
''w står for wordpress''
 +
 
 +
hvor navn er navnet på nettsiden din.
 +
Egendriftede nettsider/løsninger vil ha formen:
 +
navn.h.uib.no
 +
''h står for hotell''
 +
 
 +
Tilsvarende gjelder også for wiki nettsider, disse vil være på formen:
 +
wiki.uib.no/navn
 +
 
 +
Dersom det er overveiende gode grunner til eget uib.no domenenavn, så må det foreligge godkjenning hos IT direktør før domenet med tilhørende SSL sertifikat blir opprettet.
 +
 
 +
Selv om domenet blir etablert, så vil en likevel kun få en redirigering slik at domenenavnet peker til de adressen som er definert over. Altså om en har fått opprettet:
 +
minforskning.uib.no
 +
og ønsker at denne skal peke mot en wordpress nettside, så blir det da en redirigering slik at:
 +
minforskning.uib.no -> minforskning.w.uib.no
 +
 
 +
Dette gjelder for alle webtjenestene vi har under samleparaply tjenesten: "Webhotellet ved UiB".
  
 
==Access denied==
 
==Access denied==
Linje 116: Linje 203:
 
For kataloger er kommandoen:
 
For kataloger er kommandoen:
 
  chmod 755 katalognavn
 
  chmod 755 katalognavn
I Windows verden bruker du explorer og går til url'en \\folk.uib.no\mittbrukernavn\sti\til\
 
  
høyreklikk filen/katalogen, velge 'security', og sett at Everyone skal ha 'read' rettigheter.
+
==Aksess til Mysql Kro serveren==
 +
Jeg skulle gjerne ha aksessert Mysql serveren på Egendriftet løsning utenfor UiB. Er dette mulig?
  
[[file:access-denied-folk-read-everyone.png]]
+
'''Svar 1:'''
 +
Om en kopler seg opp med VPN først, så kan en bruke phpMyAdmin:
 +
* https://phpmyadmin.h.uib.no/
 +
NB: Brukernavn og passord er gitt i lokal readme.txt fil under web-katalog området på serveren.
  
==Aksess til Mysql på Hostel serveren==
+
'''Svar 2:'''
Jeg skulle gjerne ha aksessert Mysql serveren på Egendriftet løsning utenfor UiB. Er dette mulig?
+
Vi kan åpne spesifikt for visse IP adresser slik at en kan kople seg direkte til port 3306 mot serveren.
 
+
Men, dette gjør vi kun ved spesielle behov og ved godkjenning.
'''Svar:'''
 
Ja, det er mulig ved at en bruker noe som heter en [[ssh-tunnel]].
 
Du kan lese følgende bruksanvisning for hvordan dette kan gjøres:
 
  
[[Putty_og_SSH_tunnel]]
+
Du kan lese følgende bruksanvisning om SSH tunnelering for hvordan dette kan gjøres:
 +
* [[Putty_og_SSH_tunnel]]

Nåværende revisjon fra 16. jan. 2023 kl. 14:38

Det er ikke lenger nattlig backup av data på tjenestene folk.uib.no/org.uib.no og kurs.uib.no! Alle som har data på Folk/Org/Kurs må selv sørge for at de har en ekstra kopi av filene.

Viktig melding.gif Trenger oversettelse! Denne siden eksisterer kun på norsk eller er mer innholdsrik på norsk og trenger oversettelse. Translate this page with Google:

Ofte stilte spørsmål om "Webhotell" tjenestene

Hva er Folk og Org?

folk.uib.no og org.uib.no er webtjenester som tilbyr publisering av statisk html. Her kan en legge ut html filer, og andre typer filer også, og så blir de tilgjengelig på web. Dersom du har brukernavnet: aaa001 så blir lenken:

  • https://folk.uib.no/aaa001

Nettsider på org.uib.no er i dag listet her:

I og med at det er bestemt at nettsteder på Folk og Org blir lagt ned 30. desember 2022, så blir det ikke opprettet flere webkataloger på disse.

Jeg har hørt at Folk og Org skal avvikles, stemmer det?

Det er nå bestemt av ledelsen ved IT-avdelingen at nettstedene på Folk/Org/Kurs skal legges ned 30. desember 2022.

Det er sendt ut epost til alle brukerne av disse tjenestene. Kopi av denne eposten kan en se her:

Dersom en mener at nettsidene ikke kan flyttes, så kan en søke om å få nettsiden gjenopprettet. Benytt da i så fall dette skjemaet:

Hvor lenge blir dataene liggende på folk.uib.no?

Når du slutter på UiB så blir katalogene og filene du har under folk.uib.no automatisk slettet etter regler fra Datatilsynet:

Hvor mye kan jeg lagre på folk.uib.no/org.uib.no?

Vi hadde tidligere en begresning per bruker/nettsted. Denne er nå opphevet. Det betyr at hele disken deles i felleskap. Dersom en dumper inn hundrevis av GB så går disken full, og da får ingen lagre noe lenger. Derfor bør en rydde og slette filer når en kan. Det er i dag (11. januar 2023) brukt:

1,2T

av totalt

1,3T

Det per dags dato ledig: 170G

Hvordan kopler jeg meg opp mot folk.uib.no, org.uib.no og kurs.uib.no? Jeg har en nettside der i dag som jeg må oppdatere

SSH/SFTP:

Logg inn på serveren login.uib.no med SSH. Stien til din katalog ligger da under:

/Data/www/folk

eller

/Data/www/org

SAMBA

Start Windows Explorer (Fil Utforsker), skriv inn følgende sti(er) i lokasjonsfeltet:

\\radisson7.uib.no\katalognavn
\\radisson7.uib.no\uib-brukernavn

Når en blir bedt om brukernavn og passord, så kan det være at brukernavnet må skrives på formen:

uib\brukernavn

Jeg har et rsync cron-script som mha ssh nøkler automatisk overfører filer hver natt fra min maskin til min Folk katalog. Dette gjøres mot login.uib.no. Nå fungerer ikke dette lenger, hva er galt?

Det er innført to-faktor innlogging for SSH/SFTP mot login.uib.no, og det gjør at dette ikke lenger vil fungere automatisk. Vi kan åpne opp direkte mot serveren som huser folk.uib.no katalogene på forespørsel. For å få dette opprettet må du lage en sak til hjelp.uib.no. Merk saken:

Har problem med overføring til min Folk konto på login.uib.no. Ønsker overføring til Radisson7.

Merk saken: Team Publisering

Jeg greier ikke å kople meg opp mot folk.uib.no lenger. Hva er galt?

En skal kunne kople seg opp med følgende sti smb/cifs:

\\radisson7.uib.no\katalognavn

Samba var tenkt avviklet på serveren, men vi drifter tjenesten enn så lenge. En kan også benytte SFTP for å kunne oppdatere innhold på folk.uib.no og org.uib.no. Husk at dersom en prøver å kople opp via stien, så må en være tilkoplet UiB sin VPN (https://it.uib.no/Vpn) for at det skal fungere.

En kan benytte SFTP (secure file transfer), da må en kople seg opp mot serveren:

login.uib.no

og stiene her til katalogene er:

/Data/www/folk
/Data/www/org
/Data/www/kurs

Hvor kan jeg finne informasjon om webhotell tjenestene?

Informasjon om webhotellet kan en finne her:

Tidligere var det en tjeneste som het Egendriftet Løsning (LAMP). Er denne nedlagt?

Serveren Kro kjører i dag med de eksisterende nettsidene der. Det blir ikke satt opp flere nettsider på disse serveren uten spesiell avtale og godkjenning.

Tjenesten Egendriftet Løsning er ikke lenger en tilbudt tjeneste, og på sikt kan den bli nedlagt.

Derfor anbefaler vi at alle som ønsker å installere sine egne webapplikasjoner om å lese om UH-iaas og så selv vurdere å sette opp egen server. Mer om UH-iaas:

Om en kun trenger en nettside så kan alle ta i bruk vår Wordpress multisite løsning. Les mer om Wordpress her:

Må det være nettsider på folk.uib.no eller kan jeg bruke tjenesten til å dele andre filer på nett?

Neida, du må ikke ha nettsider der. Om du bare ønsker å dele andre typer filer, f.eks filer som du har generert i forskningen/undervisningen din og som du ønsker å dele med andre, så kan du fint kopiere disse til folk.uib.no i din mappe.

Finnes det andre måter å dele filer på her ved UiB?

Du kan bruke denne tjenesten for å dele filer med andre:

Og alle skal også ha tilgang til Office365 hvor de også kan dele filer/dokumenter. Her vil en også kunne ha samskrivingsfunksjonalitet om en ønsker å jobbe på samme Excel/word dokument samtidig.

Om du har veldig store filer, så kan du benytte Uninett sin Filesender tjeneste:

Hva er Kurs?

kurs.uib.no blir lagt ned 30. desember 2022.

https://kurs.uib.no tilbyr tilsvarende som for folk.uib.no og org.uib.no altså mapper for html, css og javascript filer. Det er lagt inn noen kurser her laget i litt eldre teknologi. De nettsidene som er laget med Flash vil ikke virke, og blir stengt ned.

Det blir ikke opprettet flere nettsider kurs.uib.no uten spesiell avtale og godkjenning fra ledelsen.

Jeg har hørt at det finnes en egen PHP/MariaDB server? Kan jeg få tilgang til den?

Det er satt opp en egen server som er kalt Turing, for kurs ved UiB som trenger PHP og Mysql (MariaDB) databaser. Det er i dag i hovedsak DIKULT kurser ved Informasjonsvitenskap som benytter denne serveren i dag. Det er ingenting i veien for at andre også kan få tilgang. Serveren kan benyttes til publisering av html, css, javascript og PHP filer.

Webkatalogene på Turing kan en se her:

Innlogging til turing.uib.no gjøres med SSH. Dersom du ønsker tilgang så må du bestille det via TopDesk: http://hjelp.uib.no

NB: Data på Turing serveren må regnes som midlertidige. Vi har ingen avtale om langtidslagring av data på den boksen. Selv om vi ikke aktivt sletter data der, så kan vi ikke garantere at data tas vare på når f.eks operativ systemet må oppgraderes.

Jeg trenger noe node.js og python, kan jeg få det installert et sted?

Vi kan dessverre ikke installere andre programpakker enn de vi tilbyr i dag som i hovedsak er kun PHP og Mysql (MariaDB). Det vi anbefaler er at en setter opp sin egen server i UH-iaas. Da kan en installere det en måtte behøve selv. Les mer om UH-iaas her for hvordan du kommer i gang:

Gruppen får ikke skrivetilgang etter at jeg har lastet opp en ny fil med SFTP

Det er fordi standard er at det er kun eier som har skriverettigheter til filer. Dette kan løses med at en setter riktige default file og folder permissions i SFTP klient programvaren. Se bilde hvor en kan se at 664 og 775 vil gi gruppen til en fil også skrive rettigheter.

Sftp-default-file-folder-permissions.jpg

Du kan også gjøre det med Linux kommandoer:

chmod 664 filnavn
chmod 775 katalognavn

Kan jeg få FTP tilgang slik at jeg kan endre på utseende på Bloggen (navn.w.uib.no) min?

Nei, det er ikke mulig. [Blogg] tjenesten (Wordpress multi-instans system) er et PHP/MYSQL basert system, og nettsidene oppdateres dynamisk.

Dersom en har behov for å endre på utseende til en nettside/blogg i Blogg-tjenesten (Wordpress-instans, så må en se på Atahualpa temaet. Her kan en gjøre det meste.

Se også Wordpress

Tilgang til personer som ikke har UiB konto

Er det mulig å gi tilgang til personer som ikke har UiB konto?

Svar: I utgangspunktet ikke. Det er nå lagt sperre på innloggingen både for Wordpress og Wiki nettsteder, slik at en må være koplet til UiB sitt 129.177. nettverk for å kunne logge inn. Det betyr i praksis at en må være koplet på med VPN, som igjen krever at en har et UiB brukernavn. Løsningen er altså da å få opprettet en gjestekonto. Deretter installere VPN, og så logge inn. Vi la tidligere inn unntakslister på IP adresser for personer utenfor UiB. Denne praksisen går vi nå i stor grad bort fra. En kan få unntak, men kun ved spesielle behov og etter godkjenning.

Når det gjelder tilgang til selve Linux-serverne med SSH, så må en alltid ha UiB konto.

For at eksterne skal kunne logge inn må det opprettes en konto for disse personene. Se informasjon om brukerkontoer og tilganger i UiBhjelp.

Mulig å flytte innhold fra en wordpress-blogg til en annen?

Er det mulig å flytte innhold fra en blogg til en annen?

Svar: Det skal være mulig. Bruk Tools - Import/export i admin-grensesnittet. Eventuelle feil eller ukorrektheter etter en import må en selv løse og finne ut av.

Informasjon som kan være til hjelp:

Reklame

Blogger som opprettes hos wordpress.com får automatisk tredjeparts reklame. Hvordan er det med bloggene under .w.uib.no?

Svar: Det er ingen reklame på våre Webhotell servere/tjenester.

Eget domene

Er det mulig å kjøpe eget domene og få dette lagt inn via domain-mapping i en blogg? F.eks www.foobar.com eller www.foobar.no?

Svar: Nei. Det er tekniske utfordringer i løsningen som gjør at dette ikke lenger er mulig. Om du likevel oppretter et domene hos en annen leverandør utenfor UiB, så kan du be leverandøren om å lage en redirigering mot bloggen din her på UiB.

Eget .uib.no domene

Er det mulig å få eget .uib.no domene? For eksempel: foobar.uib.no?

Svar: Nei, i utgangspunktet ikke. Nå har vi fått krav til at alle nettsider skal etableres med SSL (https), og det gir en utfordring teknisk for SSL sertifikater. Derfor er det i utgangspunktet ikke mulig å få eget domenenavn. Det betyr at nettsider i Wordpress vil være på formen:

navn.w.uib.no

w står for wordpress

hvor navn er navnet på nettsiden din. Egendriftede nettsider/løsninger vil ha formen:

navn.h.uib.no

h står for hotell

Tilsvarende gjelder også for wiki nettsider, disse vil være på formen:

wiki.uib.no/navn

Dersom det er overveiende gode grunner til eget uib.no domenenavn, så må det foreligge godkjenning hos IT direktør før domenet med tilhørende SSL sertifikat blir opprettet.

Selv om domenet blir etablert, så vil en likevel kun få en redirigering slik at domenenavnet peker til de adressen som er definert over. Altså om en har fått opprettet:

minforskning.uib.no

og ønsker at denne skal peke mot en wordpress nettside, så blir det da en redirigering slik at:

minforskning.uib.no -> minforskning.w.uib.no

Dette gjelder for alle webtjenestene vi har under samleparaply tjenesten: "Webhotellet ved UiB".

Access denied

Jeg får "access denied" når jeg prøver å aksessere visse sider og filer på min hjemmeside. Eksempelvis: http://folk.uib.no/mittbrukernavn/sti/til/fil Hva kan jeg gjøre?

Svar: Rettighetene må settes riktig på filer og kataloger for at verden skal kunne lese disse. Om du har Linux, gjøres dette ved å kjøre følgende kommando på filer:

chmod 644 filnavn

For kataloger er kommandoen:

chmod 755 katalognavn

Aksess til Mysql på Kro serveren

Jeg skulle gjerne ha aksessert Mysql serveren på Egendriftet løsning utenfor UiB. Er dette mulig?

Svar 1: Om en kopler seg opp med VPN først, så kan en bruke phpMyAdmin:

NB: Brukernavn og passord er gitt i lokal readme.txt fil under web-katalog området på serveren.

Svar 2: Vi kan åpne spesifikt for visse IP adresser slik at en kan kople seg direkte til port 3306 mot serveren. Men, dette gjør vi kun ved spesielle behov og ved godkjenning.

Du kan lese følgende bruksanvisning om SSH tunnelering for hvordan dette kan gjøres: