Undervisningsrom ved UiB

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

IT-avdelingen har ansvar for drift og installering av standard elektronisk utstyr i undervisningsrom/auditorier og brukerstøtte i disse rommene. Vi vil på denne siden samle relevant informasjon for brukerne av rommene.

Sommeren 2010

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er PC-vakter ansatt i perioden 21. juni til 6. august. Vakttelefonene til PC-vaktene vil bli besvart.

Tips til forelesere

Brukerstøtte

Kontakt oss

Dersom du har problemer eller lurer på noe som gjelder bruken av auditorium/undervisningsrom kan du kontakte oss på telefon 555 88587. Konkrete problemer skal meldes inn i Issue-tracker på http://bs.uib.no.

Hvert fakultet har en områdeansvarlig som fungerer som 2.linje støtte, og som har ansvar for brukerstøtten i undervisningsrommene. Ta kontakt på telefon for informasjon om undervisningsrom som ikke er knyttet til fakultet.

Områdeansvarlige for de ulike fakultetene er: