Forskjell mellom versjoner av «Status for IT-tjenester under streiken 2012»

Fra IT-hjelp UiB
m
m
Linje 72: Linje 72:
 
**There will be no back up of home directories, common directories etc
 
**There will be no back up of home directories, common directories etc
 
**It is not possible to restore files from the backup system
 
**It is not possible to restore files from the backup system
 +
 +
  
  

Revisjonen fra 29. mai 2012 kl. 14:42

Tjeneste status

 • Tirs 29.mai 10:00
  Hjemmekataloger for endel brukere er ustabil
  • Hjemmekatalogen vil periodisk falle ut for mange brukere.
  • Spesielt gjelder dette Linux brukere, men Windows og Mac brukere vil også kunne oppleve problemer
  • Dette påvirker igjen mottak av e-post, som derved vil opptre ustabilt.


 • Tirs 29.mai 09:50
  Webmail er ustabil
  • Endel brukere vil kunne oppleve at webmail.uib.no er utilgjengelig som følge av ustabilitet på endel hjemmekataloger • Søndag 28.mai 20:49
  Deler av e-post systemet er nede
  [Oppdatert 29. mai 09:50]
  • Mange brukere får ikke sendt ut e-post fra UiB.
  • Brukere med Thunderbird, Mac og Linux brukere som ikke benytter Exchange vil oppleve problemer
  • Scanning fra Pullprint systemet fungerer ikke • Fredag 25. mai 11:30
  Backupanlegger stanset pga driftsavvik
  • Det vil ikke bli kjørt backup av brukeres hjemmekataloger, fellesområder mv
  • Det er ikke mulig å hente ut filer fra backup anlegget
Ca. halvparten av arbeidsstyrken ved IT-avdelingen er tatt ut i streik etter bruddet i meglingen for de statsansatte. Arbeidsnedleggelsen kan ramme drift og vedlikehold av sentrale tjenester ved IT-avdelingen. Så lenge systemene fungerer vil ikke UiB ansatte og studenter merke noe umiddelbart. Men IT-avdelingen har redusert kapasitet og er ikke i stand til å vedlikeholde tjeneste i samme grad som under vanlige omstendigheter.


Brukerstøttesenteret BRITA er, i denne omgang, moderat grad rammet av streiken, men det vil kunne oppstå noe vente tid pga redusert bemanning. På bakgrunn av bemanningssituasjonen vil senteret kunne være ubemannet i tidsrommet mellom 15:00 og 15:45.


Hvis du har spørsmål utover dette kan du kontakte brukerstøttesenteret BRITA på 84700Status service delivery

 • Tues May 29 - 10:00
  Home-directories for a great part of users are unstable
  • Home-directory will periodically be uaviable for many users
  • Users of Linux are more vulnerable to this problem.
  • Problem with home-directories can cause problems recieving e-mail • Tues May 29 - 09.50
  Webmail is unstable
  • Some useres may experience instability caused by server/home directories problems • Sun May 28 - 20:49
  Parts of the e-mail system is down
  [Updated 29. mai 09:50]
  • Many users will not be able to send mail from UiB servers
  • Users running Thunderbird are likely to expereince problems. Exchange seems to be up and running, and stabel.
  • Scanning from Pullprint systems does not work propperly • Fri Mai 25 - 11:30
  Backupsystem shutdown because of disruptions
  • There will be no back up of home directories, common directories etc
  • It is not possible to restore files from the backup systemDue to an ongoing labor conflict, half of the IT-department is called on strike. The IT-department has reduced capacity and are unable to maintain service to the same extent as under normal circumstances.

This page will be updated when we have new announcment.