Slettelogg

Fra IT-hjelp UiB

Under er ei liste over nylige slettinger.

Logger
  • 22. sep. 2022 kl. 13:43 Mihho diskusjon bidrag slettet siden UD Releases (Innholdet var: «{{slettes}} == Ukentlige releaser for Linux og Mac plattformen == * Releaser går i test hver fredag * Releaser går i produksjon hver tirsdag * Denne listen vedlikeholdes manuelt inntil videre, men vil bli automatisert med RSS-str…»)