Spørsmål og svar om Pullprint

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Hva kan jeg gjøre hvis det er feil på skriveren?

 • Du kan alltid gå til en annen maskin med Pullprint for å skrive ut eller kopiere!
 • Slå skriveren av og på (dette løser svært mange problemer og bør alltid prøves først).
 • Sjekk at nettverkskabelen er plugget i veggkontakt merket bokstaven D. (T er telefonuttak).
 • Ta nettverkskabelen ut og inn. Sjekk om det lyser grønt/oransje i inngangen på baksiden av printeren.
 • Sjekk at skriveren har toner og papir.
 • Sjekk at A4 er valgt som papirstørrelse på utskriften.

Hvis det fortsatt er problemer bør du kontakte IT-avdelingen (eller leverandøren hvis det er klart at det er en feil på selve skriveren).

Ansatte kan:

Studenter kan:

Jeg får ikke logget på Pullprint-skriver med kortet mitt, hva er galt?

Dette kan skyldes flere ting:

 • Brukerkontoen ligger ikke i Safecom-systemet. Du må ha et fullverdig ansatt- eller studentkonto eller en kurskonto for å bli automatisk lagt til. Spesialkort og gjestekort blir ikke lagt til. Vær oppmerksom på at det kan noe tid etter at du har hentet nytt kort på kortsenteret, før nye brukere eller nye kort kommer inn i Pullprintsystemet. Om du ikke ligger i systemet, får du ofte en feilmelding som sier noe om en PUK-kode. I så fall, kontakt IT-avdelingen.
 • Hvis det er berøringsfri kortleser, må kortet ditt registreres manuelt ved første gangs bruk. Se bruksanvisningen Hvordan koble kort til SafeCom Pullprint konto.
 • Kortet ditt kan være slitt, slik at kortleseren ikke klarer å tyde det. Slitte eller skadde kort vil ofte få problemer med tilgang til Pullprint før de får problemer med adgang til rom og bygg.
 • Du bruker feil kort. Om du har både ansatt- og studentkort, vil bare ett av disse virke. Har du et aktivt ansattforhold, bruker du ansattkortet.
 • Printeren eller kortleseren kan ha hengt seg opp. Prøv å slå av og på igjen.
 • Du drar kortet for fort igjennom kortleseren. Noen lesere er mer sensitive på dette enn andre. Kortlesere som leser magnetstripen skal lyse grønt når kortet er lest.
 • Du har ikke penger på Pullprint-kontoen (gjelder studenter). Fyll på via payprint.uib.no. Se egen side om å sette inn penger i Pullprint-systemet.
 • Utskriftskontoen din i Pullprint-systemet kan ha blitt låst, f. eks. dersom du har prøvd å logge manuelt inn på en skriver, og har skrevet passordet feil tre ganger. I så fall må kontoen låses opp manuelt av IT-avdelingen.

Hvis du ikke kan logge inn med kort, er det mulig å logge på printere med berøringsskjerm ved å skrive brukernavn og passord. Dette forutsetter at du er lagt til i systemet. Virker det ikke, kontakt IT-avdelingen.

Hvordan betjener jeg skriveren/kopimaskinen?

Se Bruk av Ricoh pullprintskrivere som skal dekke de fleste maskinvariantene.

Hvordan kan jeg velge standard svart/hvitt utskrift, tosidig og fargeutskrift?

Standardinnstilling, enten du skriver ut på en UiB-PC eller bruker Mprint, er at utskriften kommer dobbeltsidig med sort trykk (ikke farger). Hvis du trenger fargeutskrift eller andre innstillinger må du velge det når du sender utskriften, og ta den ut på en skriver som har farge.

Se også:

Hvordan skanner jeg et dokument på flere sider?

Hvis alle sidene passer i arkmateren, kan du legge inn hele bunken. Dersom dokumentet er dobbeltsidig må du velge "Configure" og "2-sided". Hvis dokumentet ikke kan legges i arkmateren (for stor bunke, sider som er for tynne/tykke til å kunne trekkes inn e.l.), kan du Skanne flere sider til en fil.

Hvorfor er kontoen min feilbelastet? (kun studenter)

Standard utskriftsoppsett er dobbeltsidig. Hvis du har et dokument med blanke linjer på slutten slik at dokumentet blir på to sider, vil du bli belastet for to sider (se priser), selv om det er bare blanke linjer på side 2! Pass derfor på å slette eventuelle blanke linjer, sideskift e.l. på slutten av dokumentet. Hvis du likevel mener du har blitt belastet feil, så ta kontakt med IT-avdelingen via UiBhjelp. Husk på å gi nøyaktige opplysninger om tidspunkt utskriften er tatt og beløp.

Jeg vil skrive ut fra min private PC/min mobil/min Mac/mitt nettbrett/studentbyen/internettkafe i Malawi til UiB. Hvordan gjør jeg det?

Bruk Mprint!

"Credit Too Low" - hva betyr det?

Hvis du er ny student betyr denne meldingen oftest at du ikke har satt inn penger på utskriftskontoen din! Gjør det først!

Når du drar kortet i skriverens kortleser for å starte utskrift, reserverer Pullprint-systemet et beløp. Ofte reserveres hele beløpet som er tilgjengelig på brukerens Pullprintkonto (utskriftskonto). Dersom skriveren får papirstopp, går tom for papir, toner eller annen rekvista mens den holder på med dine utskrifter, vil skriveren vente til noen retter feilen, deretter vil den fortsette med dine utskrifter. Men du vil altså være pålogget denne skriveren til utskriften er ferdig. Reservasjonen av beløpet på utskriftskontoen vil også fortsatt være aktiv. Hvis du prøver å logge på en annen skriver før du får logget av den du allerede er pålogget, vil du få feilmeldingen "Credit Too Low".

Når utskrift er ferdig og Pullprint-kontoen er belastet for det utskriften koster, skal reservasjonen vanligvis oppheves automatisk i det brukeren logger av skriveren. Noen ganger kan det ta det noen minutter, en sjelden gang vil reservasjonen henge seg opp. Dersom reservasjonen har hengt seg opp, vil du også få feilmeldingen "Credit Too Low". I slike tilfeller må [Brukerstøtte for studenter|IT-avdelingen oppheve reservasjonen manuelt]].

Får du problemer under en påbegynt utskrift, er det lureste altså å få ordnet problemet så utskriften kan gjøres ferdig. Det vil for eksempel si å legge mer papir i skuffen eller kontakte IT-assistent for å få satt i ny toner. Da vil du normalt raskest få utskriften din, og neste bruker får også brukt skriveren.

Det er ingen skriver tilgjengelig der jeg befinner meg. Hva gjør jeg?

Uansett hvor du skriver fra, kan du hente utskriften på en hvilken som helst Pullprint-maskin på UiB.

Hvis du mener det er for langt til nærmeste maskin, at tilbudet er for dårlig der du vanligvis befinner deg e.l., vennligst kontakt IT-avdelingen.

Jeg skal skrive ut for en studentorganisasjon. Hvilke ordninger gjelder for dette? Må jeg betale utskriftene selv?

Fakultet/institutt kan gi frikvoter i betalingssystemet for studenter som er med i studentorganisasjoner, har verv i UiB-organer o.l. Det er gått ut et skriv om dette fra Personal- og økonomiavdelingen. Her beskrives framgangsmåten for å gi slike kvoter. (Se Fritak_studentorg.pdf) Skjema for å tildele frikvoter som beskrevet i skrivet kan lastes ned her: studenters_kopipenger.ods.

Studentorganisasjoner, tillitsvalgte o.l. bør ta dette opp med sine fakulteter/institutter for å få tildelt frikvoter.

Hvilke ordninger gjelder for studenter som er deltidsansatt ved UiB?

Fakultet/institutt kan gi frikvoter i betalingssystemet for studenter som er deltidsansatt eller har engasjement (f. eks. som vitenskapelig assistent) ved UiB. Dette gjøres på samme måte som ved frikvoter i betalingssystemet for studenter som er med i studentorganisasjoner, har verv i UiB-organer o.l. (Se dette.)

Hvordan kan jeg bruke Payprint.uib.no for administrasjon av utskrifter?

På websiden payprint.uib.no kan både studenter og ansatte se dokumenter i kø, og blant annet slette dokumenter fra køen.

Er du ansatt og ikke blir automatisk logget inn, må du skrive uib\ foran brukernavnet.

Utskriftsjobber som ikke er skrevet ut innen et par dager blir automatisk fjernet fra listen. For å unngå dette og spare dokumenter du skriver ut ofte, kan du velge "Retain" på dokumentet. Da lagres utskriftsjobben i Pullprint-systemet til du selv sletter den. Man kan også velge "Retain" på panelet på selve skriveren.

Brukerveiledning for å koble til skriver fungerer ikke/Jeg finner ikke riktig brukerveiledning for å koble skriver til min PC/Mac/dings

 • Bruk fortrinnsvis Mprint. Den er enkel i bruk, krever ikke noe oppsett og lite veiledning.
 • Hvis ikke Mprint dekker behovet, bruk en PC som er satt opp av IT-avdelingen, for eksempel PC-stue. De har Pullprint installert.
 • Ansatte kan også skrive ut fra Skrivebord.uib.no

Jeg får Error 51 når jeg forsøker å logge på skriver. Hva gjør jeg?

Error 51 betyr at kontoen er blitt låst etter for mange mislykkede påloggingsforsøk. Grensen for dette er 3 feile forsøk.
Du må henvende deg til IT-avdelingen, gjerne ved å melde inn en sak for at kontoen skal bli låst opp igjen.

Ingen av tipsene på denne siden hjelper/ Jeg trenger mer hjelp fra IT-avdelingen

Du kan kontakte IT brukerstøtte slik: