Forskjell mellom versjoner av «Spørreundersøkelser - verktøy for utvikling, utsending og analyse»

Fra IT-hjelp UiB
(oppdatert med mulig både med opprinnelig og FEIDE-pålogging.)
Linje 33: Linje 33:
  
  
== Hvem kan bruke SurveyXact? ==
+
== Tilgjengelig for ansatte og studenter ==
Verktøyet kan benyttes vederlagsfritt av ansatte og studenter ved UiB. Felles brukslisenser for UiB betales sentralt.
+
Verktøyet kan benyttes vederlagsfritt av ansatte og studenter ved UiB. Lisenskostnad betales av alle fakulteter og administrative enheter.
 +
 
 +
Tilgangsstyring ble først opprettet for en del enheter  og brukere som ønsket å ta verktøyet i bruk. Tilgangsstyring ble delegert tilsvarende universitetets organisasjonsstruktur. Senere er det blitt mulig å logge på via [[FEIDE]].
 +
 
 +
== Pålogging ==
 +
'''Eksisterende brukere''' og enheter som har tatt i bruk SurveyXact med [https://www.surveyxact.no/login opprinnelig pålogging], kan fortsette å bruke pålogging med ''fornavn og etternavn og eget passord for SurveyXact''.
 +
 
 +
'''Nye brukere''' kan [https://feide.survey-xact.no logge inn via FEIDE], med ''brukernavn og passord fra UiB / [[SEBRA]]'' (eventuelt etterfulgt av @uib.no).
 +
 
 +
== Adgang til undersøkelser ==
 +
Om flere brukere skal ha tilgang til samme undersøkelser, må administrator for en "organisasjon" (gruppe) i SurveyXact opprette adgang.
 +
 
 +
Merk:
 +
*for brukere med FEIDE-pålogging er det e-postadresse som er brukernavn inne i systemet.
 +
*for brukere med opprinnelig pålogging, er det fortsatt fornavn og etternavn som er brukernavn.
 +
 
 +
[[Fil:Surveyxact-brukere_gammel-ny.png]]
  
  
 
== Hvordan komme i gang? ==
 
== Hvordan komme i gang? ==
Systemeier for verktøyet er Personal- og organisasjonsavdelingen. Tilgangsstyring er delegert via fakulteter og administrative enheter og videre til institutter, sentre og eventuelt underavdelinger.
+
"Brukerhåndbok" er tilgjengelig inne i verktøyet via lenke nederst.
  
Grunnleggende og avanserte kurs i bruk av SurveyXact holdes etter behov av UiBs leverandør, som også er utvikler av verktøyet. Test
+
Grunnleggende og avanserte kurs i bruk av SurveyXact holdes etter behov av UiBs leverandør, som også er utvikler av verktøyet. Ansatte har tilgang til teknisk brukerstøtte fra leverandør. Merk at dette ikke inkluderer opplæring i bruk av verktøyet. Videre rådgivning kan gis mot betaling etter avtale.
  
  

Revisjonen fra 8. okt. 2013 kl. 16:16

UiB har felles lisenser på et vevbasert verktøy for utvikling, gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser. Verktøyet ligger utenfor UiBs tjenere, men leverandøren har gode sikkerhetsrutiner. Verktøyet heter SurveyXact og har adressen http://www.surveyxact.no/.


Hva kan jeg bruke SurveyXact til?

SurveyEcact er et verktøy laget av det internasjonale konsulentfirmaet Rambøll, opprinnelig til egen bruk for gjennomføring av brukerundersøkelser. Verktøyet har et vidt spekter av potensielle bruksområder. Det har funksjonalitet innenfor hele prosessen fra skjemautvikling til datainnsamling og analyse.

Bruksområder

Aktuelle bruksområder kan være, men er ikke begrenset til:

 • kursevalueringer
 • meningsmålinger
 • brukertilfredshetsmålinger
 • forskning
 • påmelding

Funksjonalitet

SurveyXact inneholder funksjonalitet for blant annet:

 • administrasjon av tilgangsnivå for ulike skjema
 • enkel "wysiwig" laging av skjemaer, også med mulighet for tilpasset design og ulike spørsmålstyper, som f.eks.
  • åpne tekstfelt
  • enkelt- eller flervalgspørsmål
  • nedtrekksmeny
  • enkel matrise
  • dobbel matrise
 • modul for mer fleksibilitet og mer avanserte behov, med høyere brukerterskel
 • utsending av skjema via e-post, pop-up på vevsider eller papir
 • purring, status, automatisk stenging, osv.
 • anonyme eller åpne undersøkelser
 • enkel eller avansert analyse av resultater
 • fremstilling av resultater grafisk eller i tabeller
 • krysskobling mellom ulike spørsmål eller bakgrunnsinformasjon fra database
 • spørsmål avhengig av andre svar (hopp)
 • eksport for viderebehandling i Excel eller SPSS.


Tilgjengelig for ansatte og studenter

Verktøyet kan benyttes vederlagsfritt av ansatte og studenter ved UiB. Lisenskostnad betales av alle fakulteter og administrative enheter.

Tilgangsstyring ble først opprettet for en del enheter og brukere som ønsket å ta verktøyet i bruk. Tilgangsstyring ble delegert tilsvarende universitetets organisasjonsstruktur. Senere er det blitt mulig å logge på via FEIDE.

Pålogging

Eksisterende brukere og enheter som har tatt i bruk SurveyXact med opprinnelig pålogging, kan fortsette å bruke pålogging med fornavn og etternavn og eget passord for SurveyXact.

Nye brukere kan logge inn via FEIDE, med brukernavn og passord fra UiB / SEBRA (eventuelt etterfulgt av @uib.no).

Adgang til undersøkelser

Om flere brukere skal ha tilgang til samme undersøkelser, må administrator for en "organisasjon" (gruppe) i SurveyXact opprette adgang.

Merk:

 • for brukere med FEIDE-pålogging er det e-postadresse som er brukernavn inne i systemet.
 • for brukere med opprinnelig pålogging, er det fortsatt fornavn og etternavn som er brukernavn.

Surveyxact-brukere gammel-ny.png


Hvordan komme i gang?

"Brukerhåndbok" er tilgjengelig inne i verktøyet via lenke nederst.

Grunnleggende og avanserte kurs i bruk av SurveyXact holdes etter behov av UiBs leverandør, som også er utvikler av verktøyet. Ansatte har tilgang til teknisk brukerstøtte fra leverandør. Merk at dette ikke inkluderer opplæring i bruk av verktøyet. Videre rådgivning kan gis mot betaling etter avtale.


Se også

Skjemaverktøy og -tjenester