Slette data fra mobil enheter fra kalender.uib.no

Fra IT-hjelp UiB